ŠESD apskaitos ir prognozių ataskaitos, nacionaliniai pranešimai

2016 m. Lietuvoje į atmosferą buvo išmesta 20 mln. tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų – apie 0.5 proc. mažiau nei 2015 m. Daugiausia – 57 proc. – išmetė energijos gamybos sektorius. Jo pagrindinis išmetamų ŠESD šaltinis buvo transportas (48 proc.). Antroje vietoje – žemės ūkis (22 proc.), trečioje – pramonė (16 proc.), ketvirtoje – atliekų sektorius (5 proc.). ŠESD kiekis didėjo transporto (daugiau kaip 7 proc.), namų ūkių ir komercinių įmonių šildymo (11 proc.), fluorintų dujų naudojimo (24 proc.) sektoriuose ir išliko beveik toks pat arba sumažėjo kituose sektoriuose. Pagrindinės Lietuvoje išmetamos šiltnamio dujos – anglies dioksidas – sudarė 66 proc. viso 2016 m. išmesto kiekio. Gerokai mažiau išmesta metano – virš 16 proc., azoto suboksido – 15 proc., fluorintų dujų – daugiau kaip 3 proc.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-06