Aplinkos ministerijos suderintos architektų kvalifikacijos tobulinimo programos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2014-2016 m. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymais suderino šių aukštųjų mokyklų, asociacijų ar sąjungų parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas:

1. Lietuvos architektų rūmų parengtą Architektų (Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo vadovų) kvalifikacijos tobulinimo programą. 2 priedas, 3 priedas.

2. Smulkiųjų projektavimo įmonių asociacijos parengtą Architektų kvalifikacijos kėlimo kursų mokymo programą.

3. Vilniaus Gedimino technikos universiteto sudarytą architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimo tvarkos aprašą.

4. Architektūros kokybės vystymo asociacijos sudarytą Atestuotų architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų programą.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 2014-2016 m. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu suderino šias kvalifikacijos tobulinimo programas:

1. Lietuvos architektų rūmų ir Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacijos parengtą statybos techninės veiklos pagrindinių sričių projektų vadovų kvalifikacijos tobulinimo kursų programą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-07