Universalus dizainas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 5 straipsnyje nustatyta, kad statinio architektūra turi būti tokia, kad statiniai atitiktų universalaus dizaino reikalavimus, nustatomus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose, normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.

Aplinkos ministro įsakymu sudaryta darbo grupė, į kurią įtraukti neįgaliuosius vienijančių organizacijų atstovai, rengia statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ naują redakciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-20