Žiniasklaidai

APLINKOS MINISTERIJA

Išteklių valdymo departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyr. specialistė Raimonda Karnackaitė, tel. 8 706 63660, 8 687 33201.

El. paštas: naujienos@am.lt.PAVALDŽIOS INSTITUCIJOS

Aplinkos apsaugos agentūra: direktorius Rimgaudas Špokas  tel. 8 706 62001, el. p. rimgaudas.spokas@aaa.am.lt.

Aplinkos projektų valdymo agentūra: Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė Austėja Jonaitytė, tel. 236 4354, el. p. austeja.jonaityte@apva.lt.

Aplinkos apsaugos departamentas: Administravimo skyriaus vyr. specialistė Ieva Krikštopaitytė, tel. 8 616 31979, el. p.naujienos@aad.am.lt.  

Būsto energijos taupymo agentūra: atstovė ryšiams su visuomene Eglė Pliuskuvienė, tel. 8 682 08453, el. p. e.pliuskuviene@betalt.lt.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba: viešųjų ryšių specialistė Diana Rakauskaitė, tel. 8 698 35776, el. p. diana.rakauskaite@vstt.lt.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija: atstovė viešiesiems ryšiams Ligita Luščiauskaitė, tel. 8 640 58100, el. p. ligita.lusciauskaite@vtpsi.lt.

VĮ Valstybinių miškų urėdija: komunikacijos specialistė l. e. vedėjos pareigas Jolita Macelytė, tel. 236 4440, 8 678 41813, el. p. jolita.macelyte@vivmu.lt, komunikacija@vivmu.lt.

Valstybinė miškų tarnyba: - direktorius Albertas Kasperavičius, tel. 8 37 490220, el. p. albertas.kasperavicius@amvmt.lt.

Lietuvos zoologijos sodas: Komunikacijos ir edukacijos skyriaus vedėja Lina Andriuškaitė, tel. 8 686 25444, el. p. lina.andriuskaite@zoosodas.lt.

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus: direktorius Ramūnas Grigonis, tel. 8 621 52185, el. p. ramunas.grigonis@zoomuziejus.lt.

Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus: direktorė Gintarė Sakalauskienė tel. 8 440 76311 el. p. direktorius@akmenumuziejus.lt

Lietuvos geologijos tarnyba: Informavimo poskyrio vedėja Indrė Virbickienė, tel. 8 684 35205, el. p. indre.virbickiene@lgt.lt.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba: komunikacijos koordinatorė Vaida Daiginaitė tel. 8 648 06036, el. p. vaida.daiginaite@meteo.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-19