Darbo užmokestis

Aplinkos ministerijos nustatytas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
2018 m.

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
2018 m. EUR

Darbuotojų skaičius
2019 m. IV ketvirtis

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
2019 m. IV ketvirtis EUR

Ministras

1

3248

1

4200

Viceministras 

2

2957

3

3756

Ministerijos kancleris

1

2945

1

3632

Ministro patarėjas

4

1807

4

1998

Ministerijos vyriausiasis patarėjas

2

2344

0

0

Atašė

2

1524

2

3336

Padėjėjas, referentas

4

1190

2

1716

Departamento direktorius 

6

2180

1

4185

Departamento direktoriaus pavaduotojas

 2

1819

0

0

Departamento vyresn. patarėjas

1

1706

0

0

Vyriausiasis patarėjas

0

0

5

3715

Vyresn. patarėjas

0

0

17

2958

Departamento patarėjas

4

1512

0

0

Patarėjas

0

0

13

2673

Grupės vadovas

0

0

4

4306

Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjas

22

1694

14

3417

Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas

2

1673

0

0

Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjas

11

1792

2

2988

Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas

2

1678

0

0

Vyriausiasis specialistas

164

1165

148

2231

Vyresnysis specialistas

3

857

3

1967

Specialistas 

3

905

4

1548

Darbininkas

0,25

400

0

0

*   pokyčiai dėl Darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo, pareiginės algos bazinio dydžio, priedų už stažą bei kvalifikaciją padidėjimo, darbuotojų kaitos

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-15