Darbo užmokestis

Aplinkos ministerijos nustatytas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
2018 m.

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
2018 m. EUR

Darbuotojų skaičius
2019 m. III ketvirtis

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
2019 m. III ketvirtis EUR

Ministras

1

3248

1

4117

Viceministras 

2

2957

3

3756

Ministerijos kancleris

1

2945

1

3610

Ministro patarėjas

4

1807

4

1856

Ministerijos vyriausiasis patarėjas

2

2344

0

0

Atašė

2

1524

2

2308

Padėjėjas, referentas

4

1190

2

1290

Departamento direktorius 

6

2180

1

3287

Departamento direktoriaus pavaduotojas

 2

1819

0

0

Departamento vyresn. patarėjas

1

1706

0

0

Vyriausiasis patarėjas

0

0

5

2999

Vyresn. patarėjas

0

0

17

2495

Departamento patarėjas

4

1512

0

0

Patarėjas

0

0

13

2235

Grupės vadovas

0

0

5

3416

Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjas

22

1694

15

2283

Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas

2

1673

0

0

Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjas

11

1792

2

2797

Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas

2

1678

0

0

Vyriausiasis specialistas

164

1165

147

1773

Vyresnysis specialistas

3

857

3

1567

Specialistas 

3

905

4

1293

Darbininkas

0,25

400

0

0

*   pokyčiai dėl Darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo, pareiginės algos bazinio dydžio, priedų už stažą bei kvalifikaciją padidėjimo, darbuotojų kaitos

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10