Darbo užmokestis

Aplinkos ministerijos nustatytas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
2018 m.

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
2018 m. EUR

Darbuotojų skaičius
2019 m. I ketvirtis

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
2019 m. I ketvirtis EUR

Ministras

1

3248

1

0

Viceministras 

3

2957

2

3880

Ministerijos kancleris

1

2945

1

0

Ministro patarėjas

4

1807

1

2416

Ministerijos vyriausiasis patarėjas

1

2344

0

0

Atašė

2

1524

2

2416

Padėjėjas, referentas

4

1190

2

1265

Departamento direktorius 

6

2180

3

4159

Departamento direktoriaus pavaduotojas

 2

1819

0

0

Departamento vyresn. patarėjas

1

1706

0

0

Vyresn. patarėjas

0

0

18

2574

Departamento patarėjas

4

1512

0

0

Patarėjas

0

0

10

1974

Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjas

22

1694

15

4159

Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas

2

1673

0

0

Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjas

11

1792

1

2392

Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas

2

1678

0

0

Vyriausiasis specialistas

164

1165

145

1817

Vyresnysis specialistas

3

857

3

1318

Specialistas 

3

905

4

1260

Darbininkas

0,25

400

0

0

 *   pokyčiai dėl pareiginės algos bazinio dydžio, priedų už stažą bei kvalifikaciją padidėjimo, darbuotojų kaitos

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-27