Darbo užmokestis

Aplinkos ministerijos nustatytas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
2019 m.

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
2019 m. EUR

Darbuotojų skaičius
2020 m. I ketvirtis

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
2020 m. I ketvirtis EUR

Ministras

1

4200

1

4314

Viceministras 

3

3756

3

3825

Ministerijos kancleris

1

3632

1

3707

Ministro patarėjas

4

1998

4

2514

Ministerijos vyriausiasis patarėjas

0

0

0

0

Atašė

2

3336

2

2502

Padėjėjas, referentas

2

1716

2

1451

Departamento direktorius 

1

4185

1

3341

Departamento direktoriaus pavaduotojas

 0

0

0

0

Departamento vyresn. patarėjas

0

0

0

0

Vyriausiasis patarėjas

5

3715

2

3106

Vyresn. patarėjas

17

2958

17

2695

Departamento patarėjas

0

0

0

0

Patarėjas

13

2673

21

2371

Grupės vadovas

4

4306

4

3387

Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjas

14

3417

4

2666

Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas

0

0

0

0

Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjas

2

2988

8

3023

Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas

0

0

0

0

Vyriausiasis specialistas

148

2231

141

1969

Vyresnysis specialistas

3

1967

3

1635

Specialistas 

4

1548

4

1411

Darbininkas

0

0

0

0

*   pokyčiai dėl Darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo, pareiginės algos bazinio dydžio, priedų už stažą padidėjimo, priemokų dydžių pasikeitimų, darbuotojų kaitos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-22