Darbo užmokestis

Aplinkos ministerijos nustatytas darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius
2019 m.

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
2019 m. EUR

Darbuotojų skaičius
2020 m. II ketvirtis

Vidutinis nustatytasis darbo užmokestis
2020 m. II ketvirtis EUR

Ministras

1

4200

1

4314

Viceministras 

3

3756

3

4251

Ministerijos kancleris

1

3632

1

3707

Ministro patarėjas

4

1998

5

2335

Ministerijos vyriausiasis patarėjas

0

0

0

0

Atašė

2

3336

2

2656

Padėjėjas, referentas

2

1716

1

1451

Departamento direktorius 

1

4185

1

3439

Departamento direktoriaus pavaduotojas

 0

0

0

0

Departamento vyresn. patarėjas

0

0

0

0

Vyriausiasis patarėjas

5

3715

2

3119

Vyresn. patarėjas

17

2958

18

2631

Departamento patarėjas

0

0

0

0

Patarėjas

13

2673

20

2557

Grupės vadovas

4

4306

4

3211

Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjas

14

3417

3

2503

Skyriaus, esančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas

0

0

0

0

Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjas

2

2988

8

3059

Skyriaus, nesančio departamento struktūroje, vedėjo pavaduotojas

0

0

0

0

Vyriausiasis specialistas

148

2231

138

1982

Vyresnysis specialistas

3

1967

3

1718

Specialistas 

4

1548

4

1482

Darbininkas

0

0

0

0

*   pokyčiai dėl Darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo, pareiginės algos bazinio dydžio, priedų už stažą padidėjimo, priemokų dydžių pasikeitimų, darbuotojų kaitos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-04