Misija, vizija

MISIJA

Kuriame darnų ryšį tarp gamtos ir žmogaus.

VIZIJA

Tvari aplinka mums ir ateities kartoms.

VERTYBĖS

Aplinkos ministerija savo darbe visų pirma vadovaujasi pamatine vertybe – MEILE GAMTAI. Gamta politikoje neturi balso, todėl mes siekiame būti gamtos atstovais. Kasdieniame darbe ir gyvenime stengiamės tapti pavyzdžiu kitiems: tausojame išteklius, saugome gamtą, kuriame ir palaikome visuomenines aplinkosaugines iniciatyvas ir svarbiausia - niekuomet nepamirštame Aplinkos ministerijos misijos esmės.

Tai pasiekti padeda šių vertybių puoselėjimas:

PROFESIONALUMAS:

 • vertiname ekspertines žinias ir efektyviai jas taikome
 • dalijamės patirtimi, vadovaujamės gerosiomis praktikomis ir nuolat tobulėjame
 • priimame atsakingus ir nešališkus sprendimus
 • lyderiaujame gindami aplinkos interesus

BENDRADARBIAVIMAS:

 • dirbame komandoje ir kartu siekiame aplinkai palankiausio rezultato
 • vykdome efektyvią vidinę ir išorinę komunikaciją
 • skatiname suinteresuotų šalių įsitraukimą ir diskusijas

NUOSEKLUMAS:

 • vykdome kryptingą ir ambicingą aplinkos politiką
 • siekiame ilgalaikių strateginių tikslų
 • užtikriname tęstinumą nepriklausomai nuo politinių pokyčių
 • palaikome nuolatinį informacijos ir patirties perdavimą

SKAIDRUMAS:

 • nešališkai giname ir deriname gamtos ir visuomenės interesus
 • sąžiningu darbu kuriame vidinį ir išorinį tarpusavio pasitikėjimą
 • aktyviai viešiname informaciją apie savo veiklą ir pasiektus rezultatus

KŪRYBIŠKUMAS:

 • skatiname, diegiame ir palaikome naujas idėjas
 • taikome inovatyvius ir „žalius“ darbo metodus
 • nebijome kurti ir mokomės iš savo klaidų

STRATEGINIAI TIKSLAI

 • Užtikrinti aplinkos kokybę.
 • Įgyvendinti klimato kaitos politiką, siekiant keisti vartojimo įpročius, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir skatinant atsinaujinančių energijos išteklių ir technologijų naudojimą.
 • Puoselėti ir išsaugoti biologinę įvairovę bei kraštovaizdžio savitumą.
 • Įgyvendinti darnaus vystymosi principus atitinkantį teritorijų planavimo, statybos ir būsto plėtros procesų, statinių naudojimo ir jų priežiūros valstybinį reguliavimą.
 • Didinti valdymo efektyvumą ir atsakingai naudoti viešuosius finansus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-25