Misija, vizija

MISIJA

Kurti ir įgyvendinti žmogui bei visoms gyvybės rūšims palankią gyventi gamtos apsaugos, erdvinio vystymosi, būsto politiką.

VIZIJA

Įtrauki, atsakinga ir tvari aplinka, kurioje dera gamta ir žmogaus ūkinė veikla.

STRATEGINIAI TIKSLAI

  • Užtikrinti aplinkos kokybę.
  • Įgyvendinti klimato kaitos politiką, siekiant keisti vartojimo įpročius, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir skatinant atsinaujinančių energijos išteklių ir technologijų naudojimą.
  • Puoselėti ir išsaugoti biologinę įvairovę bei kraštovaizdžio savitumą.
  • Įgyvendinti darnaus vystymosi principus atitinkantį teritorijų planavimo, statybos ir būsto plėtros procesų, statinių naudojimo ir jų priežiūros valstybinį reguliavimą.
  • Didinti valdymo efektyvumą ir atsakingai naudoti viešuosius finansus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-02