JUOZO VIRBICKO PREMIJA

Juozo Virbicko premija skiriama Lietuvos visuomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms arba jų nariams, Aplinkos ministerijos sistemos darbuotojams ir kitiems asmenims už aktyvią ir naudingą visuomeninę veiklą arba reikšmingus darbus žuvų išteklių atkūrimo ir apsaugos srityje.

Juozo Virbicko premijos skyrimo nuostatai

Laureatai

2013 m. - gamtos mokslų daktarui Egidijui Bukelskiui, gamtos mokslų daktarui Vytautui Kesminui, biomedicinos mokslų daktarei Jadvygai Olechnovičienei.  Premija skirta už žuvų išteklių tiriamąją veiklą ir reikšmingus darbus visuomenės švietimo ir tausaus žuvų išteklių naudojimo propagavimo srityse.

2014 m. - neetatiniam aplinkos apsaugos inspektoriui Jonui Krakiui ir Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyriaus vedėjui Vilmantui Graičiūnui. Premija skirta už žuvų išteklių apsaugos ir žvejybos kontrolės veiklą.

2015 m. - Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Jūrų ekologijos laboratorijos vyresniajam mokslo darbuotojui dr. Linui Ložiui. Premija skirta už nuopelnus žuvininkystės mokslo, visuomenės švietimo, tausojančio žuvų išteklių naudojimo srityje.

2016 m.- Valstybinės miškų tarnybos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjui Kęstučiui Motiekaičiui ir Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyriaus vyriausiajam specialistui Giedriui Ladukui. Premija skirta už žuvų išteklių apsaugos ir žvejybos kontrolės veiklą.

2017 m. – Klaipėdos universiteto Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Gamtos mokslų katedros lektoriui Antanui Kontautui ir neformaliojo ugdymo pedagogui – ekspertui Vaciui Paulauskui. Premija skirta už žuvų išteklių tyrimų, visuomenės švietimo, tausaus žuvų išteklių naudojimo propagavimo veiklą.

2018 m. – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkui Vitaliui Marozui. Premija skirta už žuvų išteklių apsaugos ir žvejybos kontrolės veiklą.

2019 m. – Gamtos tyrimų centro Žuvų ekologijos laboratorijos vyresniajam mokslo darbuotojui Tomui Virbickui. Premija skirta už žuvų išteklių tyrimų ir tausaus žuvų išteklių naudojimo propagavimo veiklą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-06