VIKTORO BERGO PREMIJA

Viktoro Bergo premija skiriama kas dveji metai Aplinkos ministerijos sistemos darbuotojams už reikšmingus darbus arba ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

Viktoro Bergo premijos skyrimo nuostatai

Laureatai

1996 m. – Albinas Valašinas, akcinės bendrovės “Snaigė” viceprezidentas. Premija skirta už ozono sluoksnį ardančių medžiagų naudojimo mažinimo programos ir kitų efektyvių technologijų, įgalinančių žymiai pagerinti įmonės aplinkosauginius rodiklius, įgyvendinimo organizavimą (premija dar nebuvo pavadinta V. Bergo vardu).

1997 m. – Petras Sakalauskas, Aplinkos apsaugos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriuis. Premija skirta už nuopelnus aplinkos kokybės gerinimo bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo srityje.

1999 m. – Rapolas Liužinas, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos viršininko pavaduotojas. Premija skirta už reikšmingus darbus ir ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2001 m. – Mykolas Armanavičius, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono aplinkos apsaugos agentūros viršininkas. Premija skirta už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2003 m. – Pranas Rimantas Grikevičius, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyraus vyriausiasis specialistas ir Rimantas Antanas Kviklys, Kretingos miškų urėdijos Šventosios girininkijos girininkas. Premija skirta už reikšmingus darbus ir ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2005 m. – Vytautas Čirpus, Šiaulių  regiono aplinkos apsagos departamento Šiaulių rajono agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius bei Petras Korkutis, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis specialistas. Premija skirta už reikšmingus darbus ir ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2007 m. – Dr. Evaldas Vėbra, Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas. Premija skirta  už ilgametę rezultatyvią veiklą organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą aplinkos apsaugos srityje.

2009 m. – Petras Dabrišius, VĮ Telšių miškų urėdijos Ubiškės girininkijos eigulys, kuriam premija skirta už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje bei įkurtą „Žvėrinčių“ Telšių miškų urėdijoje, ir Bronislovas Kaselis, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Ukmergės meteorologijos stoties vyresniajam stebėtojui, - premija skirta už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkosaugos srityje.

2011 m. – Kęstutis Kaltenis, ilgametis Kėdainių miškų urėdijos Paliepių girininkijos Lapkalnio eigulys, Skinderiškių dendrologinio parko įkūrėjas ir puoselėtojas. Premija skirta už reikšmingus darbus ir ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2013 m. – Bronius Šablevičius, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos Gamto skyriaus vyriausiasis specialistas. Premija skirta už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2015 m. – Nijolė-Petronėlė Gulbinienė, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktorė. Premija skirta už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2017 m. –  Arūnas Pranaitis, Žuvinto biosferos rezervato direktorius. Premija skirta už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

2019 m. – Vytautas Jusis, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas. Premija skirta už ilgametę rezultatyvią veiklą aplinkos formavimo ir apsaugos srityje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-06