2023-07-25

Misija 0: Žemės ūkio ir miškininkystės darbo grupės susitikimas

Renginio pradžia: 2023-07-26 10:00

Renginio pabaiga: 2023-07-26 12:00

Susitikimo metu darbo grupės nariai bus supažindinti su atliktais darbais, susijusiais su Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano (NEKSVP) atnaujinimu, bus pristatomi žemės ūkio ir žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (LULUCF) sektorių priemonės bei jų efektai, taip pat pasidalinta apie tolimesnius atnaujinto NEKSVP rengimo žingsnius.

Kviečiame diskusiją stebėti gyvai arba peržiūrėti įrašą Aplinkos ministerijos YouTube paskyroje.

Informuojame, jog šiuo metu atnaujinto NEKSVP projektas yra pateiktas viešajai konsultacijai per e. pilietis platformą.

Pastabų iš visuomenės ir socialinių partnerių laukiame iki rugpjūčio 23 d.

Atnaujinimo data: 2023-07-25