2023-06-07

NEKSVP transporto sektoriaus priemonės ir EUKI projekto pritaikomumo galimybės jas įgyvendinant

Renginio pradžia: 2023-06-19 13:00

Renginio pabaiga: 2023-06-19 15:00

Susitikimas bus skirtas pristatyti atnaujinamo NEKSVP transporto sektoriaus priemones ir aptarti, kaip šios priemonės galėtų/turėtų būti įgyvendinamos. Renginio metu taip pat bus pristatytas EUKI projektas „Geriausių praktikų taikymas kuriant keleivinio transporto politiką“ (angl.„Beyond best-practices: Closing the gaps in the passenger transport policy framework“) – projekto rėmuose jau įvyko du diskusijų ciklai (nacionalinių transporto strategijų/programų aptarimas Susisiekimo, Aplinkos ir Energetikos ministerijų lygiu bei Susisiekimo ministerijos diskusija su politikos formuotojais, transporto planuotojais, mokslo atstovais ir kt.). Šios diskusijos metu planuojama pristatyti galutinius projekto rezultatus ir jų pritaikomumą NEKSVP priemonių įgyvendinimui.
Kviečiame renginį stebėti Aplinkos ministerijos YouTube kanale:https://www.youtube.com/watch?v=uT-LvvMVmoE

Atnaujinimo data: 2023-06-07