BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Vadybos sistemos

EMAS - Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema

 

Susirūpinimas aplinkosauga, augantis visuomenės spaudimas ir valstybinio reguliavimo priemonės keičia verslo sąlygas visame pasaulyje. Vartotojai ir akcininkai vis labiau reikalauja aplinkosaugos požiūriu nepavojingų produktų ir paslaugų. Organizacijoms tampa vis svarbiau parodyti, kad ne tik jų filosofija, bet ir investicijų strategijos bei kasdieninė veikla yra subalansuota.

 

Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS  - angl. The EU Eco-Management and Audit Scheme) – tai savanorišku dalyvavimu grindžiama sistema, skirta įmonėms ir kitoms organizacijoms, kurios pageidauja įsipareigoti vertinti, valdyti ir gerinti savo aplinkosaugos veiksmingumą. Sistema buvo sukurta 1993 metais ir atnaujinta 2001 ir 2009 metais. 

 

Ji siekia skatinti dalyvaujančių organizacijų nuolatinį aplinkosaugos veiksmingumo gerinimą ir vertinimą.  Atsakomybe už EMAS įgyvendinimą ir skatinimą Europos Sąjungoje dalijasi keletas institucijų. Komisija užsiima schemos plėtros ir priežiūros klausimais ES lygiu. Ji taip pat koordinuoja schemos skatinimo veiklas visos Europos mastu ir įsteigė EMAS Informacinę Tarnybą, kurios užduotis yra pagelbėti Komisijai, ypač teikiant atsakymus į visuomenės ir verslo subjektų klausimus. Kiekviena šalis-narė privalo sukurti nacionalinę registravimo ir vertinimo sistemą, kurią administruotų paskirta Kompetentinga įstaiga bei Akreditacijos įstaiga. 

 

Tvarių sprendimų vadovas organizacijoms „Žalios ir taupančios“

 

Informacija apie aplinkosaugos vadybos sistemos (pagal ISO ir EMAS) Aplinkos ministerijoje įgyvendinimą 2020–2021 m.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkosaugos politika

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atnaujinta aplinkosaugos ataskaita už 2019 m.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atnaujinta aplinkosaugos ataskaita už 2018 m.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atnaujinta aplinkosaugos ataskaita už 2017 m.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atnaujinta aplinkosaugos ataskaita už 2016 m.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atnaujinta aplinkosaugos ataskaita už 2015 m.

EMAS registracijos sąrašas

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos ministerija dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos įgyvendinamame projekte Procesų valdymo, veiklos rodiklių stebėsenos sistemos ir „Lieknos Vyriausybės“ (angl. LEAN Government) metodų įdiegimas valstybės institucijose, kuriuo siekiama sukurti ir įdiegti veiklos valdymo sistemą (procesai, rodikliai, LEAN metodai), leidžiančią efektyviau organizuoti viešojo sektoriaus institucijų veiklą, nuolat gerinti jų atliekamų funkcijų kokybę ir efektyviau tenkinti visuomenės bei kitų suinteresuotų šalių poreikius.

Numatytos projekto veiklos:

 • LEAN metodų įdiegimas, siekiant skatinti nuolatinį tobulėjimą ir efektyvumą visuose organizacinės struktūros lygmenyse;
 • procesų valdymo sistemos sukūrimas, siekiant skatinti veiklų ir procesų efektyvumo bei kokybės augimą;
 • veiklos rodiklių stebėsenos sistemos sukūrimas, siekiant integruotai stebėti produkto bei žemesnio lygmens rodiklius ir operatyviai reaguoti į nuokrypius.

Laukiami projekto rezultatai:

 • skaidresnis, efektyvesnis, patrauklesnis, kokybišką aptarnavimą teikiantis viešasis sektorius;
 • didesnis darbuotojų veiklos efektyvumas, įsitraukimas ir suinteresuotumas įgyvendinant organizacijos tikslus;
 • greitesnis bendradarbiavimas tarp institucijų ir suinteresuotų šalių;
 • geriau informuojama visuomenė ir efektyviau įgyvendinama politika.

Aplinkos ministerijoje jau diegiama procesų valdymo sistema – pagal parengtus standartus aprašomi organizacijos procesai ir modeliuojamos jų schemos, siekiant, išgryninti gerąją praktiką ir sukurti pamatus tolimesniems veiklos patobulinimams. Aplinkos ministerijoje taip pat diegiamas KAIZEN metodas, skirtas procesų ir veiklos tobulinimui, įtraukiant visus organizacijos darbuotojus. Tolesniuose projekto etapuose numatoma diegti ir kitus LEAN metodus, kurie prisidės prie AM veiklos efektyvinimo.

LEAN nauda darbuotojams:

 • padidėjęs darbuotojų įsitraukimas ir suinteresuotumas įgyvendinant organizacijos tikslus;
 • geresnė komunikacija, kai darbuotojai žino, kaip prisideda prie klientui kuriamos vertės;
 • mažiau atvejų, kai daug užduočių atliekama vienu metu;
 • galimybės tobulinti gebėjimus ir kvalifikaciją, pritaikyti ir ugdyti savo talentus

LEAN nauda visuomenei:

 • aiškesnė atskaitomybė visuomenei;
 • kokybiškesnis ir greitesnis klientų aptarnavimas ir jo stebėsena;
 • operatyviau analizuojami visuomenės poreikiai.

LEAN metodologijos įdiegimas valstybinio sektoriaus įstaigose yra vienas iš 2017 m. balandžio 19 d. LRV protokolu Nr. 15 patvirtintų Vyriausybės 2018-2020 metų prioritetinių darbų. LEAN projektas patenka į 2017 m. rugsėjo 28 d. patvirtintą LRV prioritetų įgyvendinimo strateginių projektų portfelį. LEAN metodologijos diegimas viešajame sektoriuje taip pat įtrauktas į 2016 m. gruodžio 13 d. LRV nutarimu Nr. XIII-82 pavirtintą LRV programą ir 2017 m. kovo 13 d. LRV nutarimu Nr. 167 pavirtintą LRV programos įgyvendinimo planą.

Aplinkos ministerija dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos įgyvendinamame projekte „Viešosios politikos pokyčių sistemos sukūrimas ministerijose“, kuriuo siekiama sustiprinti viešojo valdymo institucijų veiklos valdymą ir užtikrinti tinkamą nacionalinių viešojo valdymo reformų įgyvendinimą bei koordinavimą, taikant vieningus projektų valdymo principus.

Projekto nauda:

Projekto metu sukurta pokyčių valdymo sistema užtikrins unifikuotą ir efektyvų einamųjų darbų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos kanceliarijoje ir Ministerijose, atsižvelgiant į LR Vyriausybės kanceliarijos praktikoje patvirtintus projektų valdymo principus. Projekto metu bus įdiegta projektų apimties, biudžetų, terminų, išteklių bei rizikų valdymo metodika, kuri sustiprins Ministerijų veiklų koordinavimą, produktyvumo augimą, projektų valdymo procesų tobulinimą, priemonių, skirtų efektyviam valstybės išteklių valdymui diegimą bei tobulinimą.

Projekto veiklos:

 • Įdiegti projektinio valdymo principus 14-oje ministerijų, atsižvelgiant į LRVK sukurtą projektinio valdymo metodiką ir taikomus projektų valdymo principus.
 • Įdiegti projektų valdymo IT įrankį. Veiklos metu numatomas licencijų įsigijimas, įdiegimas, konfigūravimas ir darbuotojų apmokymas.
 • Suorganizuoti projektų, programų ir portfelių valdymo mokymus darbuotojams, kurie bus įtraukti į projektų, programų ir portfelių įgyvendinimo komandas.

Aplinkos ministerija yra įdiegusi dar keletą kitų vadybos sistemų:

AVS – Aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.
ISVS – Informacijos saugos vadybos sistema, atitinkanti  ISO/IEC 27001 standarto reikalavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-15