>

Aplinkos ministerija yra įdiegusi:

AVS – Aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.
 

Atnaujinimo data: 2023-10-17