LEAN

AM – viena pirmųjų institucijų, įsitraukusių į LRVK įgyvendinamą vadybos sistemos LEAN metodų diegimo projektą. Pagrindinis LEAN metodų tikslas – optimizuoti vidaus procesus ir sukurti didžiausią vertę su mažiausiai išteklių.

2018 m. vasarą AM struktūriniai padaliniai ėmėsi iš esmės peržiūrėti savo veiklos stebėsenos metodus, siekiant sukurti rezultatais ir pridėtinės vertės kūrimu pagrįstą veiklos stebėsenos kultūrą. AM sukurta veiklos rodiklių sistema, apimanti LRV pavedimų vykdymą, LRV programos įgyvendinimą, teisėkūrą, raštų valdymą ir kt. AM padaliniai į sistemą kas mėnesį teikia duomenis, kurie yra apžvelgiami kartą į mėnesį organizuojamuose AM vadovybės posėdžiuose. Šiuose posėdžiuose AM padaliniai taip pat pristato savo veiklos prioritetus ir darbų planavimą, naudojantis internetinėje platformoje sukurtu užduočių planavimo ir valdymo standartu, padedančiu efektyviau planuoti veiklą ir numatyti jos prioritetus.

LEAN metodų diegimą AM planuojama tęsti ir 2019 m. Dabartinius procesus artimiausiu metu turėtų papildyti atnaujinta ir optimizuota AM strateginio planavimo sistema. AM taip pat planuojama diegti tausų ir efektyvų darbo priemonių naudojimą skatinantį 5S metodą.

Tolesniuose LEAN metodų diegimo projekto etapuose numatoma nuodugniai peržiūrėti vidinius procesus, siekiant identifikuoti „nuostolius“ – vertės nekuriančius, nebūtinus procesus ir veiksmus. Tikimasi, kad bendradarbiaujant su LRVK vykdoma procesų peržiūra prisidės prie AM veiklos efektyvinimo.

LEAN metodologijos įdiegimas valstybinio sektoriaus įstaigose yra vienas iš 2017 m. balandžio 19 d. LRV protokolu Nr. 15 patvirtintų Vyriausybės 2018-2020 metų prioritetinių darbų. LEAN projektas patenka į 2017 m. rugsėjo 28 d. patvirtintą LRV prioritetų įgyvendinimo strateginių projektų portfelį. LEAN metodologijos diegimas viešajame sektoriuje taip pat įtrauktas į 2016 m. gruodžio 13 d. LRV nutarimu Nr. XIII-82 pavirtintą LRV programą ir 2017 m. kovo 13 d. LRV nutarimu Nr. 167 pavirtintą LRV programos įgyvendinimo planą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-08