2023-01-09

2021 m. vienam Lietuvos gyventojui teko 479 kg komunalinių atliekų

Aplinkos apsaugos agentūros skelbiamais duomenimis, 2021 m. Lietuvoje susidarė 6,9 mln. tonų atliekų. Iš atliekų susidarymo ir tvarkymo kiekių eliminavus AB „LIFOSA“ susidariusias ir pašalintas fosfogipso atliekas (1,7 mln. tonų), 30,7 proc. atliekų buvo apdorota (paruošta naudoti ar šalinti), 27,4 proc. atliekų buvo perdirbta, 15,2 proc. atliekų išvežta/eksportuota, 11,9 proc. atliekų sudeginta kaip kuras ar kitais būdais energijai gauti ir tik 5,6 proc. atliekų pašalinta sąvartynuose.

1 pav. Surinkta ir pašalinta sąvartynuose atliekų, tonomis (įskaitant fosfogipso atliekas)

Paskutiniais metais į sąvartynus vežama vis mažiau atliekų, nes randama būdų jas sutvarkyti kitais būdais – perdirbama, eksportuojama ir deginama energijai gauti. Tiesa, pastarasis atliekų naudojimo būdas nėra pats geriausias, nes deginant atliekas teršiamas oras.

2 pav. Atliekų tvarkymo būdai, tonomis

2021 m. susidarė apie 1,3 mln. tonų komunalinių atliekų, arba maždaug 479 kg vienam Lietuvos gyventojui. Po apdorojimo 15,4 proc. komunalinių atliekų yra šalinama sąvartyne. Daugiau statistikos apie komunalines atliekas rasite čia.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija.