2023-08-01

Aplinkos ministerijoje darbą pradeda viceministras Kęstutis Šetkus

Aplinkos ministro Simono Gentvilo komandoje nuo rugpjūčio 1 d. pradeda dirbti naujas viceministras Kęstutis Šetkus, pastaruoju metu vadovavęs Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai bei laikinai ėjęs Lietuvos geologijos tarnybos vadovo pareigas.

Kęstutis Šetkus turi sukaupęs ilgametę vadovavimo patirtį skirtingose įstaigose: nuo 2011 iki 2015 m. vadovavo Inovacijų paramos ir technologijų perdavimo skyriui Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje, o 2016-aisiais tapo ir pačios agentūros vadovu.

Nuo 2020 m. K. Šetkus direktoriaus pareigas ėjo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje, taip pat iki šiol buvo Nepriklausomos patariamosios tarybos pirmininko pavaduotojas Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje.

K. Šetkus yra įgijęs sociologijos ir  inovacijų ir technologijų perdavimo magistro diplomus,  dirbo lektoriumi Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus ir Utenos kolegijose.    

K. Šetkus yra  Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto Pirmojo turizmo terminų žodyno, išleisto 2010 m., autorių grupės narys, leidinio „Inovacijos moksle ir versle“ (2009 m.) bendraautorius. Aplinkos ministerijoje jis kuruos gamtos apsaugos, miškų, saugomų teritorijų, kraštovaizdžio ir klimato kaitos sritis. K. Šetkus keičia iki šiol pareigas ėjusį viceministrą Daną Augutį, kuris perėjo dirbti su ekologiniais projektais.