2021-07-01

Aplinkos ministras: „Dolomito karjerų gamtinės būklės atstatymas – pavyzdinis“

Ketvirtadienį Pakruojo krašte apsilankęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas įvertino, kaip dolomito karjerus eksploatuojanti AB „Dolomitas“ atkuria po ūkinės veiklos paveiktą žemę. Ministro vertinimu, šių karjerų rekultivavimas yra pavyzdinis.

„Aktyviai 6 hektarų teritoriją kasanti įmonė yra viena didžiausių Lietuvos žemės gelmių turto išgavėjų. Kartu ji yra ir vienas didžiausių uždaromų plotų rekultivuotojų – kai kuriose karjero vietose užaugusio pušyno amžius jau siekia 15 metų“, – pastebėjo Simonas Gentvilas.

Aplinkos ministro vertinimu, miško atsodinimas karjere yra sektino ir sėkmingo pramonės bendradarbiavimo su Valstybinių miškų urėdija atvejis. Pastaraisiais metais „Dolomitas“ mišku atsodina nuo 2 iki 3,5 hektarų teritorijos ploto. Rekultivuojama buvusių karjerų teritorija pritaikoma gyventojų pramoginėms reikmėms.

Pagal Aplinkos ministerijos nustatomą mokestį už naudingųjų iškasenų, vandens, statybinio grunto ir medžiojamųjų gyvūnų išteklius, 1 kub. m dolomito kaina sudaro 0,99 EUR. Pakruojo krašte kasamų detaliai išžvalgytų dolomito išteklių užteks pusei amžiaus.