2022-07-04

Aplinkos ministras ir NŽT vadovas aptarė numatomą žemės valdymo ir naudojimo reformos įgyvendinimą

Pirmadienį aplinkos ministras Simonas Gentvilas susitiko su Nacionalinės žemės tarnybos vadovu Sauliumi Mocevičiumi aptarti šios institucijos ir jos darbuotojų ateitį bei tolimesnį bendradarbiavimą po suplanuotos žemės valdymo ir naudojimo reformos.

Nuo kitų metų pradžios žemės naudojimo ir tvarkymo politikos klausimai perleidžiami Aplinkos ministerijai, todėl ir institucija, atsakinga už šių klausimų įgyvendinimą – Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) – taps pavaldi Aplinkos ministerijai. Pertvarka bus įgyvendinama dviem etapais. 

Susitikimo metu buvo sutarta išlaikyti NŽT darbo tęstinumą, todėl nuo naujų metų pradžios nenumatyti pakeitimai NŽT struktūroje, nesikeis ir darbuotojų skaičius. Visi virš 900 tarnybos specialistų išsaugos savo darbo vietas. 

Pakeitimai, kurie lems struktūrinius pokyčius ir galimą darbuotojų perkėlimą į savivaldybes ar Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, numatomi 2024-aisiais, tam bus ruošiamasi visus metus.

Kadangi Aplinkos ministerija rūpinsis žemės, teritorijų planavimo ir statybos politika, atlikus NŽT ir kitų institucijų atliekamų funkcijų analizę, planuojami kokybiniai procedūrų ir vykdomų funkcijų pokyčiai, bus tobulinamas teisinis reguliavimas. Aplinkos ministerija burs darbo grupę, apjungiančią ne tik NŽT, bet ir kitas suinteresuotas institucijas, pavyzdžiui, savivaldybes, kitas ministerijas, asociacijas ir pan. Suinteresuotos šalys galės teikti pastabas ir pasiūlymus formuojant antro etapo projektus. 

Įgyvendinus pakeitimus bus formuojama vieninga valstybės politika aplinkosaugos, teritorijų planavimo, urbanistikos, statybos ir jos priežiūros srityse, taip pat aiškiai atskirtos institucijų funkcijos. Kartu bus atskirtos sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo kontrolės funkcijos, o reformai pasibaigus bus sukurtas aiškus ir skaidrus valstybinės žemės naudojimo kontrolės mechanizmas. 

Planuojama reforma sudarys palankesnes sąlygas darniai ekonomikos plėtrai ir skatins naujas investicijas. 

Praėjusią savaitę, birželio 30-ąją, Seimas pritarė valstybinės žemės valdymo ir naudojimo reformai.