Biologinės įvairovės apsauga – pagrindinė dienos tema

Data

2020 05 22

Įvertinimas
1
biodiena1.jpg

Šiandien Lietuva, kaip ir dar 195 pasaulio valstybės, pasirašiusios Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvenciją, mini Tarptautinę biologinės įvairovės dieną.

 

„Mūsų sprendimai yra gamtoje“ – neatsitiktinai tokį šios dienos šūkį šiemet pasirinko Konvencijos sekretoriatas. Biologinės įvairovės išsaugojimas labai priklauso nuo žmogaus. Žemėje liko nedaug vietų, kur ši įvairovė nebūtų vienaip ar kitaip paveikta ar veikiama. Tūkstančiai jos formų yra ties išnykimo riba, kitos priverstos prisitaikyti prie vis labiau keičiamo kraštovaizdžio.

 

Šūkis „Mūsų sprendimai yra gamtoje“ pabrėžia viltį, solidarumą ir bendradarbiavimo visais lygiais svarbą kuriant ateitį, kai žmogus darniai sugyventų su gamta. Stabdyti biologinės įvairovės nykimą būtina ne tik gyvosios gamtos, bet ir mūsų visų labui. Nepaisant technologinės pažangos, žmonių fizinė, psichinė ir emocinė sveikata, geriamasis vanduo, maistas, daug kitų gamtos teikiamų paslaugų vis dar tiesiogiai priklauso nuo sveikų ir gyvybingų ekosistemų. Todėl labai svarbu jas saugoti, atkurti ir tausiai naudoti.

 

Lietuva gali didžiuotis savo gamtos įvairove. Jos apsaugai užtikrinti yra skirti Saugomų teritorijų, Laukinės augalijos, Laukinės gyvūnijos ir Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymai. Juos įgyvendinant sudaroma Lietuvos raudonoji knyga, steigiamos saugomos teritorijos, vykdomos įvairios apsaugos programos.