Diskusija apie kuo naudingesnį ES lėšų panaudojimą pastatų energiniam efektyvumui didinti

Data

2019 09 05

Įvertinimas
0
disk.jpg

Kitą ketvirtadienį, rugsėjo 12 d., 13 val. Aplinkos ministerija organizuoja diskusiją apie ES investicijų fondų lėšomis 2021-2027 m. finansuotinas veiklas, susijusias su gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų energinio efektyvumo didinimu. Numatyta aptarti, kaip būtų galima kuo naudingiau investuoti šiam tikslui skiriamas ES lėšas.

Diskusija vyks ministerijos didžiojoje salėje (506 k.) iki 16 val. Į ją kviečiami socialiniai ir ekonominiai partneriai, mokslo bendruomenės, suinteresuotų valstybės ir kitų institucijų atstovai. Norintieji dalyvauti turėtų užsiregistruoti.

Aplinkos ministerija primena, kad yra rengiami pasiūlymai dėl siūlomų finansuoti veiklų pagal ES struktūrinių fondų 2021-2027 m. investicijų veiksmų programos 2-ąjį prioritetą „Žalesnė Lietuva“, kuris numato skatinti naudoti priemones energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Ryšių su visuomene skyrius