2021-12-29

Elektros ir degalų viešieji pirkimai vyks pagal žaliuosius kriterijus

Aplinkos ministerija patikslino žaliųjų pirkimų aplinkos apsaugos kriterijus pastatų projektavimui ir jų statybos darbams. Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas papildytas degalų ir elektros kategorijomis. Be to, atnaujinti transporto priemonėms taikomi žaliųjų pirkimų kriterijai.

Apie 40 proc. viešųjų pirkimų pagal vertę vyksta statybų sektoriuje, todėl labai svarbu, kad žaliųjų pirkimų apimtys jame gerokai padidėtų. Šiuo tikslu atsisakyta dalies nebeaktualių statyboms iki šiol taikytų aplinkos apsaugos kriterijų. Pastatų projektavimo ir jų statybos darbų pirkimams nustatytas išplėstinis pastatų atitikties tvarumo vertinimo sistemoms kriterijus, kuris nuo 2025 m. sausio 1 d. taps minimaliu, t. y. privalomu.

Į Aplinkos apsaugos kriterijų sąrašą įtraukti kriterijai degalams ir elektrai. Įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms žaliai pirkti šiuos produktus bus lengviau ir paprasčiau – jos galės naudotis jau parengta kriterijų forma.

Be to, Aplinkos apsaugos kriterijų sąrašas papildytas nuostata, pagal kurią perkant transporto priemones perkančiosios organizacijos visų pirma turi atitikti Alternatyviųjų degalų įstatyme viešiesiems pirkimams ir netaršioms transporto priemonėms nustatytus reikalavimus.

Kitais atvejais, t. y. kai perkama daugiau transporto priemonių, nei numatyta Alternatyviųjų degalų įstatyme,galima naudoti aplinkos ministro įsakymu transporto priemonėms nustatytus žaliuosius kriterijus.

Šie pakeitimai ir papildymai prioritetinėse viešųjų pirkimų srityse buvo numatyti Žaliųjų viešųjų pirkimų įgyvendinimo 2021-2025 m. priemonių plane.

Nors galima pasidžiaugti, kad žaliųjų pirkimų daugėja – ketvirtąjį šių metų ketvirtį pagal vertę jie sudarė jau 21,5 proc. (daugiau informacijos Viešųjų Pirkimų tarnybos parengtame Pirkimų vykdytojų žemėlapyje – Švieslentėje), dar laukia nemažai iššūkių siekiant Vyriausybės nustatyto tikslo nuo 2023 m. pirkti tik žaliai. Jau kitais metais žalieji pirkimai turi sudaryti ne mažiau nei 50 proc. visų viešųjų pirkimų vertės.

Su aplinkos ministro įsakymo „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimais galite susipažinti čia.