>
2023-09-14

Gamtosaugininko Romo Pakalnio atminimo popietė

Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centre šiandien vyksta renginys atminti žymiam Lietuvos gamtosaugininkui, pelkių atkūrimo iniciatoriui profesoriui dr. Romui Pakalniui paminėti. Jis ilgokai dirbo ir Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje.

Mūsų tarnybos darbuotojai džiaugėsi, kad saugomų teritorijų sistemoje dirbo patyręs mokslininkas, gamtosaugos klausimų žinovas, kuris nuoširdžiai rūpinosi gamtos ir kultūros paveldu. Daugelis šiltai prisimena subtilaus humoro jausmo nestokojusį vyresnį kolegą.

Romo Pakalnio biografija – išties turtinga ir prasminga. Jis dalyvavo rengiant svarbius Lietuvos valstybės raidai dokumentus (Sąjūdžio programą, Kompleksinę gamtos apsaugos schemą, Lietuvos švietimo reformos koncepciją ir bendrąsias programas, Biologinės įvairovės išsaugojimo strategiją ir veiksmų planą, Aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Aplinkos monitoringo ir kt. įstatymų projektus ir kt.), kuriant Lietuvos saugomų teritorijų sistemą, yra parašęs daugiau kaip 220 mokslo ir mokslo populiarinimo publikacijų ekologijos, gamtosaugos ir aplinkosaugos klausimais. Romas Pakalnis dirbo pedagoginį darbą Lietuvos edukologijos ir Šiaulių universitetuose, kur dėstė kraštovaizdžio ekologijos ir darnaus vystymosi disciplinas.

R. Pakalnis buvo Vilniaus gamtos apsaugos draugijos pirmininku, tarptautinės programos „Žmogus ir biosfera“ Lietuvos nacionalinio komiteto sekretoriumi ir pirmininko pavaduotoju, Botanikos instituto direktoriumi, Lietuvos mokslininkų sąjungos bei Lietuvos Nacionalinės darnaus vystymosi komisijos nariu, Lietuvos botanikų draugijos prezidentu, Valstybinių mokslo institutų direktorių konferencijos pirmininku, Lietuvos švietimo tarybos pirmininku, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentu, Lietuvos radijo ir televizijos tarybos nariu ir pirmininku, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku.

Atminimo renginyje dalyvauja UNESCO komisijos atstovai, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo atstovai, kiti buvę Romo Pakalnio kolegos.

Romas Pakalnis išmintingai rašė: „Gyvenimas labai trumpas… O pelkes reikia išsaugoti dar ir dėl to, kad galėtum prisėsti ant kiminų kimso ir pagalvoti kur tu skubi…“.

Anapilin Romas Pakalnis iškeliavo 2020 m. rugsėjo 20 dieną.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacija