>
2022-07-05

Kavinės, restoranai ir viešbučiai gali gauti subsidijas maisto atliekų prevencijos projektams

Europos Komisija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas atliekų prevencijos projektams finansuoti. Parama skirta maitinimo ir apgyvendinimo sektoriui, bendras biudžetas sudaro 2,25 mln. eurų. Kviečiame pasinaudoti šia galimybe ir prisidėti prie maisto švaistymo mažinimo.

Kavinės, restoranai ir viešbučiai gali gauti 100 – 300 tūkst. eurų subsidijas, finansuojama 50 proc. projekto išlaidų. Paraiškas galima teikti iki 2022 m. rugsėjo 20 d.

Kvietimo tikslas – padėti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus dalyviams tobulinti maisto atliekų apskaitą ir įdiegti maisto atliekų prevencijos priemones. Europos Komisija tokiu būdu siekia skatinti mažas ir vidutines įmones imtis iniciatyvos ir ieškoti sprendimų, galinčių padėti mažinti susidarančius maisto atliekų kiekius. Kvietimas paskelbtas bendradarbiaujant su Europos sveikatos ir skaitmeninių technologijų vykdomąja agentūra (HaDEA).

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite EU FLWP Hub, paraiškas galima teikti čia Funding & tender opportunities portal.

Jeigu kils klausimų, rašykite [email protected].

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) duomenimis, apie trečdalį viso pasaulyje pagaminamo maisto prarandama arba iššvaistoma, kol tas maistas iš ūkio atkeliauja iki lėkštės. Europos Sąjungoje kiekvienais metais prarandama arba iššvaistoma apie 87,6 mln. tonų maisto.

ES ir jos valstybės narės, prisiėmusios JT darnaus vystymosi tikslus, yra įsipareigojusios iki 2030 m. perpus sumažinti vienam gyventojui tenkančius maisto nuostolius mažmeniniame ir vartotojų lygmenyse, taip pat sumažinti maisto nuostolius gamybos ir tiekimo grandinėse. Lietuvoje vienam šalies gyventojui tenka vidutiniškai 41 kg maisto atliekų per metus.