Klimato kaitos klausimai aptarti su Jungtinės Karalystės ambasadoriumi

Data

2020 08 05

Įvertinimas
2
susitikimas.jpg

Šiandien aplinkos ministras Kęstutis Mažeika susitiko su Jungtinės Karalystės ambasadoriumi Lietuvoje Brian Olley. Susitikimo metu aptarti klimato kaitos politikos įtraukimo į ekonomikos atsigavimo planus klausimai, Lietuvos klimato kaitos politikos prioritetai ir iššūkiai bei kalbėta apie žiedinės ekonomikos įgyvendinimą Lietuvoje.

 

Ministras pristatė šiuo metu rengiamą nacionalinės klimato kaitos politikos valdymo strategijos atnaujinimą ir pagrindinius jos tikslus, pasidalijo gerąja šalies praktika įgyvendinant Vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistemą. Pokalbio metu Jungtinės Karalystės ambasadoriui taip pat buvo pristatytas Lietuvos ateities ekonomikos DNR planas, kuriame išskirti 5 prioritetai, į kuriuos siūloma koncentruotis: žmogiškasis kapitalas, skaitmeninė ekonomika ir verslas, inovacijos ir moksliniai tyrimai, ekonominė infrastruktūra bei klimato kaita ir energetika.

 

Be to, kartu aptarti Lietuvos prioritetai Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos 26-oje šalių konferencijoje. Rengiantis šiai konferencijai, svarbu siekti ilgalaikės vizijos prisitaikymo prie klimato kaitos politikos. Turi būti siekiama stiprinti bioįvairovės išsaugojimo, dirvožemio derlingumo atstatymo, vandenynų kokybės klausimus tarptautiniu mastu, siekiant bendrų aplinkos apsaugos ir gamtos vertybių išsaugojimo. Konferencijos metu svarbu sukurti momentą stiprinti klimato diplomatiją, užtikrinti besivystančių šalių finansavimą ir siekti pažangos sudėtingais klausimai.