2023-03-23

Kviečiame pateikti nuomonę dėl PFAS medžiagų ribojimo gaisro gesinimo putose

2023 m. kovo 15 d. prasidėjo konsultacijos su suinteresuotomis šalimis dėl per- ir polifluoralkilo medžiagų (PFAS) naudojimo gesinimo putose. Jas siūloma uždrausti tiekti rinkai, naudoti ir eksportuoti. Konsultacijų, kurios vyks iki 2023 m. gegužės 15 d. metu kiekvienas gali pateikti įrodymais pagrįstas pastabas dėl šio apribojimo pasiūlymo.

Be bendrųjų pastabų taip pat prašoma pateikti konkrečią informaciją apie PFAS pakeitimo galimybes gaisro gesinimo putose įvairiuose sektoriuose bei apie laiką reikalingą tokiems pakeitimams įgyvendinti, kitą informaciją.

Pasiūlymą apriboti PFAS medžiagas gesinimo putose 2022 m. sausio 14 d. pateikė Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA). Siūlomam apribojimui ECHA Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (SEAK) parengė nuomonės projektą. Į gautas pastabas komitetas atsižvelgs prieš priimdamas galutinę nuomonę, tai planuojama 2023 m. birželio mėn.

Rizikos vertinimo komiteto (RVK) ir SEAK nuomonės bus pristatytos Europos Komisijai, kuri, po diskusijų su valstybėmis narėmis REACH komitete, priims sprendimą, ar įtraukti siūlomą apribojimą į REACH reglamentą.

Komentarus galima pateikti naudojant šią formą.

Daugiau informacijos apie šias konsultacijas rasite ECHA tinklapyje.

PFAS – didelė tūkstančių plačiai naudojamų sintetinių cheminių medžiagų. Jos yra itin patvarios, kaupiasi aplinkoje, o kai kurios ir mūsų organizmuose. Net jei nuo rytojaus šios medžiagos nebebūtų gaminamos, vis tiek išliktų aplinkoje ištisus dešimtmečius. Būtent todėl PFAS dažnai vadinamos amžinomis cheminėmis medžiagomis. Tyrimai rodo, kad kai kurios iš jų gali sukelti sunkius sveikatos sutrikdymus – vėžį ir kepenų pažeidimus.

ECHA ištyrė pavojų aplinkai ir sveikatai, kurį kelia PFAS, naudojamos gaisro gesinimo putose ir nusprendė, kad šių medžiagų keliama rizika šiuo metu nėra tinkamai kontroliuojama, jos užteršia aplinką, dirvožemį bei geriamąjį vandenį.

Jei apribojimas būtų priimtas, PFAS išmetimas į aplinką per 30 metų galėtų sumažėti daugiau nei 13 000 tonų.

Daugiau informacijos apie PFAS rasite čia.

Parengta pagal Aplinkos apsaugos agentūros informaciją