Laukiama pasiūlymų ir pastabų dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano

Data

2019 09 06

Įvertinimas
0
spav.jpg

Atlikus strateginį rengiamo naujojo Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (LRBP) galimų pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV), visuomenė ir suinteresuotos institucijos kviečiamos teikti su šiuo vertinimu susijusias pastabas ir pasiūlymus. Juos Aplinkos ministerijai galima siųsti iki spalio 1 d. arba paštu (A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius), arba el. paštu asta.rokickiene@am.lt.

Šį SPAV atliko konsultacijų įmonė „Civitta“, procesą organizavo Aplinkos ministerija. Rengiant SPAV buvo siekiama nustatyti, kokį reikšmingą poveikį ekonominiu, socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu gali patirti aplinka, įgyvendinus dabar rengiamą LRBP.

Naujasis LRBP – tai gerokai daugiau negu pagrindinis šalies teritorijų planavimo dokumentas. Tai mūsų šalies ateities matrica. Tai bus pirmas kartas, kai bendrasis planas taps strateginiu valstybės dokumentu, pagal kurio sprendinius bus planuojamas valstybės biudžetas ir skirstomos ES lėšos. Nuo LRBP sprendinių priklausys, kaip vyks verslo, žemės ūkio, turizmo, infrastruktūros, aplinkos ir kultūros paveldo apsaugos bei kitų sektorių veiklos plėtra ir kaip ji bus tarpusavyje suderinta.

Ryšių su visuomene skyrius