2022-01-05

Leidus gaminių apskaitos ataskaitas pateikti kas ketvirtį, verslas sutaupys 1,86 mln. eurų

Aplinkos ministerija, siekdama mažinti administracinę naštą įmonėms, siūlo nustatyti prievolę rečiau pildyti vidaus apskaitos žurnalą. Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje jis bus pildomas nebe kas mėnesį, o kartą per ketvirtį.

Paskaičiuota, kad per vienerius metus gamintojai ir importuotojai dėl to sutaupys net 1,86 mln. eurų.

Šią nuostatą numatoma taikyti ūkio subjektams, tiekiantiems į Lietuvos rinką alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą, baterijas ir akumuliatorius, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius).

Šiuo tikslu parengti ir teikiami derinti Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veikos ataskaitų teikimo taisyklių pakeitimai.

Su šių taisyklių pakeitimo projektu galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS). Kviečiame suinteresuotas institucijas, visuomenės grupes teikti pastabas ir pasiūlymus. Jų laukiame iki sausio 19 d., elektroniniu paštu [email protected].