2020-12-01

Lietuvos geologijos fondas kaupiamas jau 80 metų

Šį rudenį suėjo 80 metų, kai mūsų šalyje pradėti kaupti praktiniai žemės gelmių tyrimų duomenys, – įkūrus Lietuvos geologijos tarnybą. 1941-aisiais buvo atlikti net šeši naudingųjų iškasenų žvalgybos projektai.

Pirmoji ir seniausia geologinių tyrimų ataskaita – apie išžvalgytą molio telkinį prie Rubikių ežero Anykščių rajone. Tais pačiais metais buvo išžvalgytas molio telkinys Šeškinėje prie tuo metu veikusios plytinės, taip pat pirmasis dolomito telkinys Linksmučių kaime Pakruojo rajone. Beje, dolomitas žvalgytas kaip žaliava kalkėms gaminti.

Geologinių tyrimų dokumentai saugomi Geologijos fonde. Šiuo met jų sukaupta daugiau kaip 37 tūkstančiai. Tai žemėlapiai, geologiniai ir techniniai pjūviai, schemos, gręžinių pasai, geofizinių tyrimų diagramos, žemėnaudos planai ir kt. Šiuos dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai nuolat teikia visos geologinius tyrimus atliekančios įmonės.

Geologijos fondas, Valstybinės geologinės informacijos sistemos dalis, – tai ne tikaktualių geologinės informacijos dokumentų saugykla, bet ir skaitykla. Saugomų dokumentų katalogas yra skaitmenizuotas. Juo gali naudotis visi besidomintieji Lietuvos geologija.