2024-04-18

Lietuvos ir Latvijos atstovai aptarė strategiją ir veiksmus kaip mažinti Lielupės upės baseino taršą

Ketvirtadienį Kuldygoje (Latvija) įvyko Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdis, kuriame buvo aptartas klausimas dėl tarptautinio Lielupės upės baseino būklės gerinimo ir geresnio keitimosi informacija, glaudesnio bendradarbiavimo tarp savivaldybių užtikrinant Lielupės upės tarpvalstybinę vandens taršos kontrolę.

Latvijos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos atstovai pristatė Bauskės bei Vecumniekų savivaldybių pasiūlymą dėl geresnio keitimosi informacija ir glaudesnio Latvijos ir Lietuvos atitinkamų institucijų bei savivaldybių bendradarbiavimo bendrai valdant Lielupės upės baseino taršos kontrolę.

Aplinkos ministerijos atstovas Tomas Želvys informavo, kokios priemonės yra numatytos suvaldant ir mažinant Lielupės upės baseino taršą Lietuvos pusėje.

Komisija šiuo klausimu priėmė protokolinį sprendimą, kad nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis reikia spręsti tarpvalstybinio poveikio bendriems vandenims klausimus ir dirbti kartu, naudojantis esamais bendradarbiavimo mechanizmais. Esant būtinybei būtų kuriami nauji vietos ir nacionalinės valdžios institucijų bendradarbiavimo mechanizmai, galintys prisidėti prie upių ekosistemų gerinimo.

Tai pat buvo pritarta Jungtinės Lielupės baseino valdymo tarybos įsteigimui, kurioje be pasienio savivaldybių atstovų dalyvautų ir ekspertai iš Lietuvos ir Latvijos aplinkosaugos institucijų.