Metas teikti LIFE programos koncepcijas

Data

2019 06 13

Įvertinimas
0
0.630147001523436272.jpg

Aplinkos ministerija kviečia rengti koncepcijas LIFE programos Aplinkos paprogramės projektams finansuoti. Srities „Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas“ koncepcijų teikimo terminas ­– birželio 17 d., „Gamta ir biologinė įvairovė“ bei „Aplinkos valdymas ir informavimas“ – birželio 19 d. Projektus teiksiantieji pagal Klimato paprogramę iki birželio 14 d. gali kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl LIFE projektų finansavimo iš Lietuvos Respublikos biudžeto.

LIFE projektų rengėjais ir vykdytojais gali būti visi juridiniai asmenys – verslo įmonės, biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir kiti. Projektu svarbu pademonstruoti jūsų sumanymo naudą aplinkos apsaugai ar klimatui. Projektai turėtų pasiūlyti įgyvendinti pilotinius sprendimus ar naujomis sąlygomis pritaikyti technologiją ar modelį, kuris galės būti atkartotas platesniu mastu. LIFE programa žymią dalį finansavimo skiria biologinę įvairovę išsaugantiems geriausios praktikos projektams.

Pagrindiniai jau įgyvendintų LIFE projektų rezultatai Lietuvoje išties reikšmingi: išsaugotos vertingos aukštapelkių buveinės, eksploatuotuose durpynuose atkurtos natūralios sąlygos sugrįžti nykstantiems paukščiams, ropliams, varliagyviams, vabzdžiams, sukurti ekonomiškai gyvybingi pievų valdymo modeliai ir kitos finansinių investicijų reikalaujančios aplinkosaugos priemonės.

Šie projektai teikia akivaizdžią naudą ne tik gamtai ir žmonėms, bet ir Lietuvos ekonomikai – ne tik pritraukiamos Europos Sąjungos biudžeto lėšos (kurios prarandamos, kai Lietuvos pareiškėjai nelaimi LIFE programos finansavimo), bet ir kurdami darbo vietas, skatindami naujus žiedinės ekonomikos verslo modelius, išbandydami ir patiekdami rinkai naujus ekologinius sprendimus.

Bendrojo finansavimo paraiškos formą rasite čia. LIFE projektų koncepcijos Europos Komisijai teikiamos per paraiškų pateikimo sistemą eProposal.

Informaciją apie LIFE programos kvietimą teikia nacionaliniai LIFE kontaktiniai asmenys – ES investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Sigita Alčauskienė (tel. 8 706 63532, el. p. sigita.alcauskiene@am.lt) ir Klimato kaitos valdymo grupės patarėja Lina Čeičytė (tel. 8 706 61855, el. p. lina.ceicyte@am.lt).

LIFE projektų rengėjai daug metodinės medžiagos ras LIFE gide bei svetainėje www.lifeprojektai.lt. Koncepcijų rengimo klausimais konsultuoja projekto „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje“ grupė Aplinkos projektų valdymo agentūroje (kontaktai: Aušra Šmitienė, tel. 8 5 205 3170, el. p. ausra.smitiene@apva.lt).

Ryšių su visuomene skyrius