2022-11-23

Modernizavimo fondo finansuojamų projektų atrankos procesas bus aiškesnis ir efektyvesnis

Trečiadienį Vyriausybė patvirtino Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo aprašo pakeitimus. Nuo šiol iš Europos Sąjungos Modernizavimo fondo finansuojamų projektų atrankos procesas bus aiškesnis ir efektyvesnis. Kiekvienam konkrečiam investicijų projektui bus rengiamas atskiras ministro įsakymu tvirtinamas finansavimo sąlygų aprašas.

Apraše atsisakoma investicijų projektų atrankos, vertinimo ir įgyvendinimo priežiūros nuostatų,  kurios bus įtvirtintos atsakingos už tam tikrą valdymo sritį ministerijos finansavimo sąlygų apraše, kadangi kiekvienas projektas ar priemonė turi skirtingas finansuojamas veiklas ir kriterijus.

Patikslinta investicijų schemos ir ją įgyvendinančių teisės aktų rengimo tvarka – atsakingos ministerijos teisės aktus reikės priimti gavus Europos Komisijos sprendimą finansuoti ir užsitikrinus paramos lėšas, o ne pateikus investicijų pasiūlymą.

Planuojama galimybė teikti paramą papildyta ir kitomis finansavimo formomis, pavyzdžiui, grąžinamąja subsidija.  Patikslinti ir išlaidų išmokėjimo laikotarpiai siekiant ištaisyti netikslumus ir neaiškumus, kurie atsirado tvirtinant pirminį aprašą, ir siekiant suderinamumo su Europos Komisijos Reglamentu, susijusiu su Modernizavimo fondo taikymo taisyklėmis.

Rengiant minėtus pakeitimus atsižvelgta į praktinę patirtį atrenkant, įgyvendinant iš Modernizavimo fondo finansuojamus investicinius projektus ir vykdant jų stebėseną.

Šie pakeitimai aktualūs Lietuvos institucijoms, kurios dalyvauja finansavimo Modernizavimo fondo lėšomis procese, Lietuvos gyventojams ir įmonėms, įgyvendinančioms iš šio fondo finansuojamus projektus.