2023-05-09

Nauji GPAIS lydraščių funkcionalumo pokyčiai, aktualūs atliekų darytojams ir tvarkytojams

Artimiausiu metu patvirtinus Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimus, Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje GPAIS pasikeis ir atsinaujins lydraščių dalis. Tikimasi, kad lydraščių funkcionalumas taps lankstesniu ir patrauklesniu vartotojui.

Pagrindinis pokytis – automatinis neužbaigtų lydraščių tvirtinimas, kuris vartotojams sutaupys laiko ir nereikalaus papildomų veiksmų atlikimo sistemoje, nes sistema šį veiksmą atliks už pačius vartotojus.

Po sistemos atnaujinimo lydraščių būsenos bus identifikuojamos skirtingomis spalvomis, taip palengvinant vartotojams skirtingų būsenų identifikavimą nesigilinant į būsenos tekstą.

Sudaroma galimybė koreguoti patvirtinto lydraščio duomenis. Atsižvelgiant į tai, kad dažniausiai korekcijos reikalingos dėl neteisingai įrašyto ir patvirtinto atliekų kiekio, visą einamąjį ketvirtį ir 15 kalendorines dienas jam pasibaigus tiek siuntėjas, tiek gavėjas galės koreguoti lydraštyje nurodytą klaidingai patvirtintą atliekų kiekį.  Abi šalys turės sutikti su siūloma korekcija.

Suformuotame lydraštyje atsiras galimybė pridėti ir pašalinti atliekas, todėl nebereikės formuoti naujų lydraščių ar atšaukinėti, jei į juos buvo įtraukta daugiau atliekų nei faktiškai atiduodama. Tuo atveju, kai lydraštyje vis tik bus daugiau atliekų kodų, nei faktiškai perduota atliekų, atliekų tvarkytojams bus suteikta galimybė fiksuoti kiekio reikšmę 0 neatšaukiant lydraščio.

Atliekų darytojai ir atliekų tvarkytojai visus savo lydraščius galės matyti vienoje vietoje  atskiroje lydraščių skiltyje. Juos galės peržiūrėti, koreguoti ir rengti ankstesnio pagrindu.

Taip pat atsiras naujas lydraščio tipas perduodant atliekas alternatyviais būdais – vamzdynais, konvejeriu ir kt., kuris bus apibrėžtas ir Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytais reikalavimais.

Daugiau apie visus lydraščių funkcionalumo pokyčius galite sužinoti Aplinkos ministerijos „Youtube“ kanale.

Šiuo metu analizuojamos galimybės integruoti atliekų tvarkytojų verslo valdymo sistemas su GPAIS. Ruošiamasi GPAIS ir išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos i.VAZ integracijai, kurią įgyvendinus GPAIS taps pirminiu ir pagrindiniu atliekų perdavimo duomenų šaltiniu. Pradėtos diskusijos dėl galimybės sukurti GPAIS lydraščių mobilią aplikaciją.

Dalijamės lydraščių funkcionalumų pristatymo metu sistemos vartotojams kilusiais klausimais ir atsakymais į juos:

Ar perduodant atliekas alternatyviu būdu lydraštyje bus galima nurodyti ilgesnį nei 7 dienų trukmės periodą, pvz. 10 ar 15 dienų?

Ne, perduodant atliekas alternatyviu būdu, laikotarpio už kurį perduodamos atliekos terminas negali būti didesnis nei 7 kalendorinės dienos, pasirinkus ilgesnį nei nustatyta laikotarpį sistema informuos, kad terminas yra per ilgas.

Ar bus galima pakoreguoti atliekų kilmę po lydraščio patvirtinimo?

Ne, po lydraščio patvirtinimo bus galima koreguoti tik atliekų kiekį, jokios kitos korekcijos (atliekų, kodo, kilmės ir kt.), nebus galimos.

Nuo kada vyks šie pokyčiai?

Apie pokyčių perkėlimą į GPAIS gamybinę aplinką informuosime artimiausiu metu GPAIS naujienų skiltyje, kai bus patvirtintas Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimas.

Ar tvarkytojai vis dar formuoja lydraščius 1 dieną prieš vežimą?

Taip, reikalavimas atliekų tvarkytojams lydraštį suformuoti 1 darbo dieną prieš atliekų perdavimą.

Ar galima bus formuoti lydraštį šeštadienį ir sekmadienį?

Šiuo metu yra pradėtos diskusijos dėl galimybės formuoti lydraščius ir vykdyti vežimus savaitgaliais, tačiau šiuo etapu vis dar liekama prie apribojimo.

Kokio laikotarpio lydraščiai bus archyvuojami?

Lydraščiai sistemoje archyvuojami tokiu principu, kaip nustatyta Atliekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnyje: pavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentai turi būti saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus, nepavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentai – ne trumpiau kaip trejus metus Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad dokumentai iš sistemos niekur nedings. Juos matyti bus galima pasirinkus filtrą „Rodyti archyvuotus lydraščius“ ir paspaudus mygtuką „Filtruoti“.

Ar yra galimybė atsisakyti gauti pranešimus el. paštu?

Atskirai su lydraščiais susijusių pranešimų nustatymai šiuo metu nėra tvarkomi, todėl galimybės atsisakyti gauti pranešimus šiuo metu nebus. Pranešimų nustatymai bus tvarkomi kitame etape.

Ar šie pokyčiai turės kokios nors įtakos tarpvalstybiniams vežimams?

Šie pokyčiai tiesiogiai su tarpvalstybiniais atliekų vežimais nėra susiję, tačiau lydraščių dalyje atsiras naujas apribojimas, kuris neleis vykdyti vežimo, jei lydraštyje pasirinkta atliekų kilmė bus netinkama, tai yra trūks pasirinktos kilmės atliekų.

Atliekų darytojai žurnale jau gali eksportuoti duomenis, gal greitu metu tai numatyta ir tvarkytojų žurnale? 

Taip, artimiausiu metu planuojame sudaryti galimybę duomenis eksportuoti ir iš atliekų tvarkytojų apskaitos.

Primename, kad vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis atliekų susidarymo apskaitos žurnale susidaręs atliekų kiekis nurodomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui. Jei atliekų per kalendorinį mėnesį nesusidaro, susidaręs atliekų kiekis registruojamas iš karto, kai tik susidaro, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Susidariusios atliekos, prieš jas perduodant atliekų tvarkytojui ar Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, turi būti registruotos Atliekų susidarymo apskaitos žurnale. Atliekų susidarymo apskaitos žurnale nurodomi šie duomenys: atliekų susidarymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidaręs atliekų kiekis (nuotekų dumblo kiekis nurodomas perskaičiuotas sausomis medžiagomis), kiti GPAIS nurodyti duomenys, reikalingi tinkamai užpildyti atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. Tai reiškia, kad prieš perduodant atliekas (prieš rengiant atliekų perdavimo lydraštį) planuojamos perduoti atliekos privalo būti užfiksuotos atliekų susidarymo apskaitos žurnale.