Nuotolinis automobilių taršos matavimas – nebe už kalnų

Data

2019 11 19

Įvertinimas
1
moto1.jpg

Vyriausybės patvirtintame Nacionaliniame oro taršos mažinimo plane yra numatyta transporto priemonių (TP) taršą šalyje stebėti nuotoliniu būdu. Planuojama pradėti nuo informacinio pobūdžio bandomojo projekto. Įvertinus jo rezultatus, bus svarstoma galimybė nuolat naudoti nuotolinę taršos stebėsenos sistemą, šalies keliuose identifikuoti taršias TP, apie tai pranešti jų savininkams.

Ruošiantis šiam bandomajam projektui, susipažįstama su užsienio šalyse vis labiau populiarėjančia nuotoline TP išmetamų teršalų matavimo technologija. Ji Aplinkos ministerijos ir kitų suinteresuotų institucijų atstovams buvo pristatyta per Švedijos ambasadoje organizuotą renginį.

Ši pristatytoji technologija leidžia nuotoliniu būdu matuoti kelyje važiuojančių TP išmetamų teršalų – azoto oksidų, angliavandenilių, anglies monoksido, kietųjų dalelių – kiekį, nustatyti labiausiai teršiančius automobilius ir potencialius manipuliavimo taršos kontrole atvejus.  Kartu registruojamas TP valstybinis numeris, TP greitis, oro sąlygos. Per pusę sekundės nuotolinio matavimo įranga atlieka apie šimtą matavimų kiekvienos TP išmetamuosiuose dūmuose. Ši įranga yra kilnojama, lengvai ir greitai sumontuojama, statoma vienos juostos kelių ruožuose.

Transporto tarša nuotoliniu būdu yra matuota Švedijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Bulgarijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, JAV ir kt. Kai kuriose JAV valstijose ši technologija naudojama identifikuoti labiausiai ir mažiausiai teršiančias TP ir apie tai pranešti jų savininkams: taršių automobilių savininkams pateikiamas prašymas nuvykti pasitikrinti automobilio išmetamųjų teršalų kiekį, mažiausiai teršiančių automobilių savininkai informuojami, kad kitos periodinės techninės apžiūros metu oro teršalų kiekis nebus tikrinamas. Ispanijoje nuotoliniu taršos matavimu būdu pavyko nustatyti sunkiųjų TP manipuliavimo taršos mažinimo sistema atvejus, atsakingiems asmenims iškeltos baudžiamosios bylos už gyventojų sveikatos sutrikdymą.

Automobilių parko tyrimai nuotolinio matavimo įranga kitose Europos šalyse patvirtina, kad TP keliama tarša realiomis važiavimo sąlygomis yra didesnė už leistiną pagal Euro standartus. Šių standartų neatitinka ir didelė dalis naujų TP, ypač varomų dyzelinu, o kai kurių jų tarša kietosiomis dalelėmis ar azoto oksidais galimai dėl taršos mažinimo įrangos trūkumų panaši kaip gerokai senesnių automobilių.

Europos Komisija palaiko nuotolinį automobilių taršos matavimo būdą. Antai Ispanijoje yra vykdomas ES „LIFE“ programos remiamas nuotolinio transporto taršos stebėsenos projektas.

Ryšių su visuomene skyrius