Paskelbti pirmieji Nemuno tyrimų duomenys

Data

2020 06 16

Įvertinimas
0
Nemunas1.jpg

Šiandien gauti pirmieji ties Alytumi ir Druskininkais vakar paimtų Nemuno vandens mėginių tyrimų rezultatai rodo, kaip praneša Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), kad vandenyje sumažėjęs deguonies kiekis, tačiau jo trūkumas nefiksuojamas, nes nesiekė minimalios koncentracijos ribos.

Šiuos mėginius AAA ekspertai paėmė, pasirodžius informacijai, kad Baltarusijos teritorijoje Nemune ties Gardinu gaišta žuvys.

Paimtuose aukščiau Druskininkų vandens ėminiuose nustatyta 5,7 mg/l O2 ištirpusio deguonies koncentracija, o paimtuose ties Druskininkų kaimu (Raitininkų sen., Alytaus r. sav.) – 6,3 mg/l O2. Teisės aktų nustatyta ribinė vertė yra ≥ 7 mg/l O2, minimali koncentracija – 4 mg/l O2. Taigi šių tyrimų duomenys rodo, kad deguonies koncentracija vandenyje mažesnė už ribinę vertę, bet nesiekė minimalios kritinės ribos, kuri turi labai didelės reikšmės gyviesiems vandens organizmams.

Pasak AAA ekspertų, vakar, kai buvo imami mėginiai, vandens temperatūra Nemune buvo gana aukšta – apie 20-21 C°, todėl vandenyje galėjo sumažėti deguonies, nes kuo aukštesnė vandens temperatūra, tuo mažiau deguonies jame ištirpsta.

Kitų tyrimų – biogeninių medžiagų, organinių medžiagų pagal biocheminį deguonies sunaudojimą, sunkiųjų metalų, lakiųjų organinių junginių, policiklinių aromatinių angliavandenilių, ftalatų, chlorfenolių, polichlorintų bifenilų – rezultatus planuojama turėti kitos savaitės pradžioje. Be to, papildomai bus atliekami vandens toksiškumo tyrimai.