2023-08-01

Patikslintas statybos techninis reglamentas dėl pasikeitusios rekonstrukcijos sąvokos ir geležinkelio priklausinių

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas patvirtino statybos techninio reglamento „Statinio statybos rūšys“ pakeitimus. Reglamentas patikslintas pagal Statybos įstatyme pasikeitusią rekonstrukcijos sąvoką, taip pat patvirtintame reglamente aiškiau apibrėžti geležinkelio kelio priklausiniai.

Patikslinus rekonstrukcijos sąvoką reglamente nustatoma, kad jeigu rekonstruojamo pastato tūris padidėja daugiau kaip 100 procentų, jam bus taikomi įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti naujo statinio projektavimui ir statybai keliami reikalavimai. Šis pakeitimas leis išvengti piktnaudžiavimo atvejų, kai statoma prisidengiant rekonstrukcija, o realiai vietoj senų statinių ar jų pamatų iškyla gerokai didesni pastatai. Reglamento nuostata, susijusi su rekonstrukcija, įsigalios nuo lapkričio 1 d.

Kitas statybos techninio reglamento „Statinio statybos rūšys“ pakeitimas sudaro sąlygas paspartinti geležinkelio kelių elektrifikavimą ir valstybei svarbių projektų įgyvendinimą. 

Iš geležinkelio kelio priklausinių apibrėžties išbraukus traukinių eismui reikalingą kontaktinį tinklą su atitinkama įranga bus užbėgta už akių praktikoje pasitaikančioms situacijoms, kai dėl skirtingai traktuojamų šio technologinio įrenginio įrengimui taikomų reikalavimų, prašoma išduoti statybą leidžiantį dokumentą, kas stabdo tokių tinklų įrengimą. Reglamento pakeitimas, susijęs su geležinkelio kelio priklausinių apibrėžtimi, įsigalioja nuo rugpjūčio 1 d.