Patikslinti gatvių projektavimo techniniai reikalavimai – saugesniam pėsčiųjų ir dviratininkų eismui

Data

2019 05 03

Įvertinimas
1
dvir.jpg

Aplinkos ministro Kęstučio  Mažeikos įsakymu yra pakeistas statybos techninis reglamentas (STR) „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Šie pakeitimai skirti užtikrinti saugesnį eismą pėstiesiems ir dviratininkams, sudaryti palankesnes sąlygas skatinant naudotis elektromobiliais.

Minėtasis STR nustato visų nuosavybės formų gatvių ir vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto projektavimo techninius reikalavimus. Siekiant saugesnio pėsčiųjų ir dviratininkų eismo, pakeisti pagrindiniai gatvių techniniai parametrai – susiaurinti eismo juostų pločiai, pakoreguotas projektinis greitis. A kategorijos (greito eismo) gatvėse leidžiama projektuoti ir atskirus, ir bendrus pėsčiųjų ir dviračių takus. Numatyta, kad įvažiavimas į D kategorijos (pagalbinę) gatvę iš aukštesnės kategorijos gatvės turi būti suprojektuotas pagal pėsčiųjų ir dviračių takų lygį. Senamiesčiuose motorizuotam eismui paliekamas minimalus plotis – pirmenybė teikiama pėstiesiems.

Be to, nustatyta, kad teritorijose, užstatytose iš abiejų pusių, šaligatviai (pėsčiųjų takai) turi būti įrengiami abiejose gatvės pusėse, o užstatytose iš vienos pusės – užstatytoje pusėje. Dviračių takai turi būti projektuojami arčiau gatvės nei pėsčiųjų takai.

Siekiant mažinti transporto išmetamų į aplinką teršalų kiekius ir skatinti žmones kuo daugiau naudotis elektromobiliais, STR „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ yra papildytas nuostatomis dėl elektromobiliams skirtų vietų įrengimo. Jeigu naujuose ar rekonstruojamuose, atnaujinamuose, remontuojamuose gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose yra daugiau kaip dešimt automobilių stovėjimo vietų, nustatyta pareiga įrengti bent vieną elektromobilių įkrovimo prieigą ir kabelių kanalų infrastruktūrą.

Ryšių su visuomene skyrius