2022-07-12

Patikslintos statybos užbaigimo dokumentus tvirtinančių specialistų atsakomybės ribos

Nuo šiol bus aiškiau, už ką konkrečiai atsako statybos užbaigimo dokumentus tvirtinantys specialistai. Kurortų savivaldybėms (leidimus išduodančiai institucijai) mažės administracinė našta, nes statybą leidžiantis dokumentas, kaip ir kitose šalies teritorijose, nebus privalomas statant nesudėtinguosius statinius. Tam tikro dydžio inžinerinės įrangos montavimas nebus laikomas fasado išvaizdos keitimu, todėl jiems nereikės leidimo ir projekto.

Šiuos pakeitimus numato aplinkos ministro pasirašytas atnaujintas Statybos technininis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, kuris įsigaliojo nuo liepos 12 d.

Vienas svarbiausių pokyčių –aiškiau nustatytos statinio ar jo dalies ekspertizės rangovų atsakomybės ribos tvirtinant statybos užbaigimo deklaracijas ir pažymas apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

Numatyta, kad statinio ekspertizės rangovo paskirtas statinio ekspertizės vadovas tvirtindamas deklaraciją patikrina deklaracijos, jos priedų, Nekilnojamojo turto registro ir IS „Infostatyba“ duomenis ir remdamasis jais įvertina pateiktų dokumentų turinį ir atitiktį projektui.

Be to, statinio ekspertizės rangovas deklaraciją apie statybos užbaigimą ar pažymą apie statinių statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tvirtina tik pagal patikrinti galimus statytojo kartu su deklaracija apie statybos užbaigimą ar pažyma apie statinių statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pateiktus dokumentus.

Kitas svarbus pakeitimas – patikslintos nuostatos dėl statybą leidžiančio dokumento privalomumo statant nesudėtinguosius I grupės statinius kurortuose.  Kurortinės savivaldybės bendro naudojimo teritorijose stato įvairius nesudėtinguosius statinius, tokius kaip dviračių saugyklas, žaidimų aikšteles ir panašius objektus. Joms sumažės administracinė našta, pagreitės mažos apimties projektų įgyvendinimas, nes nebereikės išsiimti statybą leidžiančio dokumento.

Šiuo metu galiojantis reguliavimas kurortų savivaldybėms yra didelė papildoma našta gaunant statybą leidžiantį dokumentą. Šiuo pakeitimu statybos leidimų apimtys kurortinėse savivaldybėse yra sulyginamos su kitų Lietuvos savivaldybių.

Patikslintos nuostatos ir dėl fasado išvaizdos keitimo, susijusios su spalvų palete bei nedidelės inžinerinės įrangos montavimu. Fasado išvaizdos keitimui priskiriamas tik didesnės kaip 0,01 m3 tūrioįvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo, kai jos iškyla daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto.

Su atnaujintu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ galima susipažinti čia.