Patvirtintos naujos redakcijos Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės

Data

2020 04 29

Įvertinimas
0
Gaisras1.jpg

Šiandien Vyriausybė patvirtino Aplinkos ministerijos parengtas naujos redakcijos Miškų priešgaisrinės apsaugos taisykles. Jos nustato bendruosius visų nuosavybės formų miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimus – miškų stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrines saugos priemones, gaisrų gesinimo organizavimą, priešgaisrinės apsaugos kontrolę. Nustatyta ir naujų reikalavimų miško valdytojams bei naudotojams.

Taisyklės papildytos miškų gaisringumo klasėmis, pagal kurias organizuojamas miškų gaisrų stebėjimas, taikomos profilaktinės priešgaisrinės saugos priemonės. Tokia klasė (jų yra penkios) nustatoma kiekvieno Valstybinių miškų urėdijos (VMU) regioninio padalinio veiklos teritorijoje pagal kompleksinį miškų gaisringumo rodiklį. Miškų gaisringumo klasė kasdien skelbiama VMU ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetinėse svetainėse nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Dar vienas šių taisyklių papildymas – be ankstesnių draudimų gaisrams kilti palankiu laikotarpiu, nustatyta ir naujų. Tai draudimas sandėliuoti degias medžiagas, deginti nenupjautus, nesugrėbtus ar kitaip nesurinktus augalus ar jų dalis, sandėliuoti miško kirtimo liekanas prie jaunesnių kaip 30 metų spygliuočių medynų arčiau kaip 50 metrų atstumu ir prie įrengtų poilsiaviečių, stovyklaviečių, atokvėpio vietų arčiau kaip 200 metrų atstumu.

Naujosios taisyklės reglamentuoja institucijų veiksmus ir bendradarbiavimą organizuojant miškų gaisrų gesinimą bei juos gesinant ir vykdant miško gaisrų prevencinę veiklą.

Strateginės komunikacijos skyrius