2022-12-27

Pratęstas atrankos terminas: kviečiami kandidatai, norintys atstovauti Lietuvai Europos komitete prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą

Iki 2023 m. sausio 2 d. pratęstas pretendentų į Lietuvos atstovus Europos komitete prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą atrankos terminas.

Šio komiteto pagrindinė užduotis yra tirti, kaip elgiamasi su asmenimis, kuriems atimta laisvė ir, jei reikia, sustiprinti tokių asmenų apsaugą nuo kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo. Todėl komitetui suteikta teisė inspektuoti bet kurią valstybių narių jurisdikcijoje esančią asmenų, kuriems valstybės vardu yra apribota laisvė, laikymo vietą. 

Komiteto veikla apima ir vykimą į misijas kitose valstybėse.

Būsimi LR atstovai veiklai šiame komitete turėtų skirti apie 40 dienų per metus. 

Pretendentams keliami reikalavimai: 

•   žinios ir kompetencija žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje; 
•  profesinė patirtis Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą reglamentuojamose srityse; 
•  patirtis Komiteto stebėsenos vizitų metu vertinamų objektų (laisvės apribojimo vietų, kuriose asmenų laisvė yra arba gali būti apribota, vadovaujantis valdžios įstaigos sprendimu ar jai paraginus arba su jos pritarimu ar sutikimu) veiklos srityse; 
•   bent vienos iš oficialių Europos Tarybos kalbų (anglų arba prancūzų) išmanymas, taip pat antros oficialios kalbos pagrindai.  

Pretendentai kviečiami iki 2023 m. sausio 2 d. (imtinai) pateikti laisvos formos prašymą dalyvauti atrankoje, nustatytos formos gyvenimo aprašymą docx formatu anglų ir prancūzų kalbomis bei motyvacinį laišką. Reikalavimus atitinkantys pretendentai ne vėliau kaip atrankos pokalbio dieną turės pateikti ir užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius dokumentus, išduotus akredituotų įstaigų.

Daugiau informacijos apie atranką ir reikiamus dokumentus rasite čia.

Dokumentus reiktų pateikti el. paštu: [email protected].   

Kontaktai pasiteiravimui: [email protected] arba tel. +370 (670) 42 858. 

Platesnę informaciją apie Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą veiklą galima rasti čia: http://www.cpt.coe.int/en/about.htm.