2023-06-06

Pratęstas kvietimas išpirkti vertingus gamtai miško sklypus

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba informuoja privačių miškų savininkus, kad iki birželio 30 d. pratęstas pasiūlymų išpirkti gamtiniu požiūriu vertingą miško sklypą ar sudaryti apsaugos sutartis dėl miško sklype esančių gamtinių vertybių apsaugos ir gauti vienkartines kompensacijas teikimo terminas.

Prioritetas bus teikiamas žemės sklypams, kuriuose yra inventorizuotos Europos Bendrijos svarbos natūralios miško buveinės, kurių apsaugos būklė nepalanki ir žemės sklypams, kuriuose yra miškui būdingų saugomų rūšių buveinės.

Miško savininkas turi įvertinti, ar jo žemės sklypas atitinka visus šiuos pagrindinius kriterijus: 
1)žemės sklypas patenka „Natura 2000“ tinklo teritoriją;
2) miško žemės sklypas ar jo dalis einamaisiais deklaravimo metais nėra deklaruotas pagal Kaimo plėtros priemonės veiklą „Parama Natura 2000 miškuose“;
3) žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – miško arba žemės ūkio, bet sklype yra miško naudmenų; 
4) siūlomas parduoti sklypas turi turėti tiksliuosius kadastrinius matavimus arba sklypo savininkas įsipareigoja per 3 mėn. (po kvietimo sudaryti sandorį gavimo) savo lėšoms atlikti šiuos matavimus;
5) žemės sklype, kuriame yra aptiktos (inventorizuotos) Europos Bendrijos svarbos miško buveinės ir (ar) Europos Bendrijos svarbos rūšių buveinės, jau taikoma arba turi būti nustatyta būtinoji apsaugos priemonė, kuria siekiama visiškai panaikinti teisę vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba reikalaujama reikšmingą dalį medienos palikti miške visam laikui neiškirstą.

Miško savininkai, kurie nutars sudaryti individualias miško buveinių apsaugos sutartis ar parduoti mišką valstybei, gali siųsti savo pasiūlymus Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai iki 2023 m. birželio 30 d. elektroniniu paštu [email protected], nurodant miško valdos kadastrinį ir (ar) unikalų numerį, adresą bei savininką. Pažymime, jei žemės sklypas turi kelis bendrasavininkus, visi bendrasavininkai turi sutikti parduoti žemės sklypą valstybei ar sudaryti apsaugos sutartį.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba įgyvendina 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programoje numatytos pažangos priemonės „Išsaugoti biologinę įvairovę“ veiklas. 

Taip siekiama išsaugoti privačiuose miškuose esančias gamtines vertybes bei pasiūlyti privačių sklypų savininkams patrauklius kompensavimo būdus – parduoti sklypą valstybės nuosavybėn ar sudaryti apsaugos sutartį dėl sklype esančių Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių ar saugomų rūšių buveinių apsaugos. Veiklos finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.

Daugiau informacijos apie priemonę galite rasti paspaudę nuorodą https://am.lrv.lt/lt/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/issaugoti-biologine-ivairove bei pasirinkę dokumentą „Pagrindimas“.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos informacija