>
2023-10-05

Priimtas Europos Komisijos reglamentas dėl mikroplastikų apribojimo

2023 m. rugsėjo 27 d. Europos Sąjungos (ES) Oficialiame leidinyje publikuotas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2023/2055 kuriuo dėl mikroplastikų (sintetinių polimerų mikrodalelių) 78 įrašu papildomas REACH reglamento XVII priedas – tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai. Komisijos reglamentas įsigalios 20 dieną po jo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje, jis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Komisijos reglamentu:

  • draudžiama tiekti rinkai mikroplastikus, kaip atskiras chemines medžiagas arba mišiniuose, kuriuose mikroplastikų koncentracija yra ne mažesnė kaip 0,01% masės ir kurie dedami tikslingai, norint suteikti mišiniui norimą savybę. Draudimas tiekti rinkai apima mikroplastikus, kurie atitinka apribojime nustatytas fizikines chemines savybes ir kelia riziką aplinkai bei žmogaus sveikatai.
  • tam tikroms produktų grupėms (pvz. kosmetikos gaminiams, plovikliams, augalų apsaugos produktams) ir tam tikriems naudojimams (kvapiųjų medžiagų kapsuliavimas, sintetinių sporto dangų užpildai) yra nustatyti konkretūs draudimo tiekimo rinkai pereinamieji laikotarpiai. Pereinamieji laikotarpiai svyruoja nuo 4 iki 12 metų.
  • produktams, kuriems pereinamųjų laikotarpių nėra nustatyta draudimas tiekti rinkai taikomas įsigaliojus Komisijos reglamentui t. y. nuo š. m. spalio 17 d. (pvz. nuplaunami kosmetikos gaminiai ar plovikliai su mikrogranulėmis, kurių funkcija šveisti, poliruoti ar valyti).
  • lūpų priežiūros, nagų priežiūros ir makiažo gaminiai, nuo 2031 m. spalio 17 d. iki 2035 m. spalio 16 d. turės būti ženklinami „Šiame gaminyje yra mikroplastiko.“ teiginiu. Po to, šie gaminiai turės būti be mikroplastikų.
  • nustatytos tiekimo rinkai draudimo išimtys produktams, kuriems pagal kitus teisės aktus taikomi griežtesni reikalavimai (pvz. vaistai, maisto priedai, in vitro diagnostikos priemonės), ir naudojimams, kurių metu mikroplastikai nėra išleidžiami į aplinką (pvz. galutinio naudojimo metu mikroplastikai visam laikui įterpiami į kietą terpę).
  • tiekėjams, kurie tiekia rinkai į išimtis patenkančius mikroplastikus, nustatytas reikalavimas teikti naudojimo ir šalinimo instrukcijas. Reikalavimas teikti naudojimo ir šalinimo instrukcijas taikomas nuo 2025 m. spalio 17 d.
  • granulių, dribsnių ir miltelių pavidalo mikroplastikų, kurie naudojami kaip žaliava pramoniniuose objektuose, gamintojams, tolesniems pramoniniams naudotojams ir tiekėjams, kurie tiekia rinkai į išimtis patenkančius mikroplastikus, nustatytas reikalavimas teikti kasmetines ataskaitas. Reikalavimas teikti ataskaitas taikomas nuo 2026 m.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija