2021-11-09

Rinktis perdirbamąją pakuotę gamintojus ir importuotojus skatins ir mažesni mokesčio tarifai

Viena svarbesnių naujovių gamintojams ir importuotojams – 2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys skirtingi mokesčio už aplinkos teršimą tarifai perdirbamai ir neperdirbamai pakuotei. Perdirbamosioms pakuotėms bus taikomas mažesnis tarifas.

„Ekonomikos virsmo į žiedinę plane svarbus vaidmuo ir vis didesni lūkesčiai keliami pakuočių gamintojams ir importuotojams – naudoti mažiau pakuočių, tas, kurios visiškai ar iš dalies pagamintos iš antrinių žaliavų, vienkartines pakuotes, esant galimybei, keisti į daugkartines arba pakartotinio naudojimo ir kt.

Diferencijuotų mokesčių taikymo praktika – vienas iš galimų įrankių paskatinti įmones rinktis tvarias alternatyvas. Nauja pakuočių apmokestinimo tvarka turėtų skatinti gamintojus ir importuotojus rinkai tiekti perdirbamąją pakuotę, nes mokestis už neperdirbamąją pakuotę gerokai išaugs“, – sako aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė.

Kokios pakuotės laikomos perdirbamomis, o kokios neperdirbamomis, apibrėžia 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojęs patikslintas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. Perdirbamąja laikoma taip pagaminta pakuotė, kad ją sudarančias medžiagas būtų galima perdirbti į produktus, atitinkančius jiems taikomus standartus, arba biologiškai suskaidyti taip, kad didžioji pagaminto komposto dalis galėtų skaidytis į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį. Neperdirbamąja laikoma pakuotė, kuri tapusi atlieka gali būti tik naudojama energijai gauti arba tik šalinama.

Gamintojai ir importuotojai privalės turėti įrodymus, kad jų rinkai tiekiama pakuotė yra perdirbama. Įrodančių dokumentų reikės todėl, kad būtų taikomas mažesnis mokesčio tarifas ir atitinkamai mažesni gamintojų ir importuotojų organizacijų taikomi įkainiai už pakuočių atliekų sutvarkymą. Jeigu gamintojas ar importuotojas neturės pagrindžiančių dokumentų, jam reikės tokias pakuotes identifikuoti kaip neperdirbamąsias.

Atitinkamai keisis ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis apskaičiavimo tvarka. Pereinamuoju laikotarpiu (iki 2025 m.) bus galimybė pasinaudoti mokesčio lengvata, t. y. mažesnę mokesčio sumą mokės tie neperdirbamąsias pakuotes rinkai tiekiantys gamintojai ir importuotojai, kurie organizuos ir finansuos tokių pakuočių atliekų tvarkymą ir jų vardu šios atliekos bus panaudotos energijai gauti.

Išsamesnės informacijos apie naują pakuočių atliekų apmokestinimo tvarką galima rasti Aplinkos ministerijos svetainės skyriaus „Veiklos sritys“ skirsnyje Atliekos.