2023-06-09

Saugomose teritorijose bus paprasčiau įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus

Unikaliose, saugomose Lietuvos teritorijose nuo šiol nebeliks kliūčių įrengti dviračių ir pėsčiųjų takus. Padidintas maksimalus tako nuolydis, kartu numatant papildomas apsaugos priemones – turėklus, atokvėpio aikšteles, naudoti atsparias slydimui dangas.

Tai numato aplinkos ministro Simono Gentvilo patvirtinti statybos techninių reglamentų „Statinių prieinamumas“ ir „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ pakeitimai.

Minėti statybos techniniai reglamentai papildyti nuostatomis, kad kai takai įrengiami kultūros paveldo objektuose, saugomose teritorijose, kuriose saugotina vertybė yra kraštovaizdis, ar esamuose statiniuose dėl kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių turinčių elementų, saugotinų kraštovaizdžio ypatybių ar dėl esamo statinio konstrukcinių savybių neįmanoma išlaikyti ISO standarto reikalavimų, maksimalus išilginis tako nuolydis gali būti padidinamas iki 12,5 proc.

Kai išilginis nuolydis yra didesnis kaip 5 proc., tačiau neviršija 12,5 proc., priklausomai nuo nuolydžio, turės būti numatytos papildomos priemonės. Kuo nuolydis didesnis, tuo didesnis papildomų priemonių skaičius turi būti taikomas: įrengiami turėklai, priklausomai nuo nuolydžio racionaliu atstumu išdėstomos atokvėpio aikštelės, kurių ilgis turi būti 1,5–2,0 m, o išilginis nuolydis negali viršyti 1,5–3,0 proc.

Bus galima naudoti ir kitas priemones: pėsčiųjų, pėsčiųjų ir dviračių takus bus galima  projektuoti platesnius, pareinkti didesnio šiurkštumo, atsparesnes slydimui dangas, atskirti pėsčiųjų ir dviratininkų srautus bendruose pėsčiųjų ir dviračių takuose.

Dar vienas svarbus pakeitimas – įrengiant elektromobilių įkrovimo stoteles bus galima pasirinkti ir vietoje 5 lėto krovimo stotelių įrengti 1 greito arba itin greito krovimo stotelę.

Primename, kad statant, rekonstruojant, atnaujinant (modernizuojant) ar kapitališkai remontuojant  automobilių saugyklas (nuo 5 ir daugiau automobilių stovėjimo vietų) ne mažiau kaip 20 procentų bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius.

Statybos techninių reglamentų pakeitimus parengti paskatino atvejai, kai projektuojant pėsčiųjų ir dviračių takus unikaliose, saugomose teritorijose, tokiose, kaip Kuršių nerija, dėl teisės aktų reikalavimų neįmanoma jų įrengti ten, kur reikėtų vengti bet kokios aplinką keičiančios technologinės intervencijos.

Taip pat dažnai kai takas yra istoriškai susiklosčiusioje užstatymo teritorijoje esančio kelio arba gatvės elementas, dėl vietos trūkumo nėra galimybės įrengti pandusų ar laiptų, atsisakoma infrastruktūros kapitalinio remonto ar rekonstravimo projektų, nes sudėtinga įgyvendinti reikalavimus, susijusius su takų įrengimu.