2021-12-20

Savame miške eglutę galima kirsti be leidimo, tačiau ne bet kurią

Artėjant Kalėdoms Aplinkos ministerija primena, kad privačių miškų savininkai eglutę gali savo valdoje nusikirsti nieko apie tai neinformuodami, tačiau su savimi būtina turėti miško nuosavybę įrodantį dokumentą ar jo kopiją. Atkreipiame dėmesį, kad šventinį medelį galima kirsti tik tam tikrose miško vietose.

Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai numato, kad leidimai kirsti mišką ir pranešimai apie ketinimus kirsti neprivalomi jaunuolynų iki 20 metų amžiaus ugdymo kirtimams ir kertant ribines linijas (iki 1,5 m į savo valdos pusę).

Miško kirtimų taisyklėse nustatyta, kad jaunuolynų ugdymo kirtimams priskiriamas ir pomiškio ugdymas. Todėl miško savininkas, ugdydamas pomiškį, taip pat gali nusikirsti eglutę apie tai nepranešęs Valstybinei miškų tarnybai. Tokiu atveju gali būti kertamos eglutės, augančios per tankiai ar po kitų medžių lajomis.

Savavališkai svetimame privačiame miške kirsti eglutes ar šakas draudžiama. Laukinės augalijos įstatymas  nustato, kad kertant ar pjaunant medžių ar krūmų šakas ar jų dalis reikalingas miško savininko sutikimas.

Miškininkai įspėja, kad nevalia žaloti eglių ir pušų draskant jų šakas. Dėl tokių mechaninių pažeidimų medis gali ir žūti.

Nelegaliai pasipuošti namus bandančiam fiziniam asmeniui tektų sumokėti nuo 60 iki 300 eurų baudą bei atlyginti gamtai padarytą žalą. Juridiniam asmeniui tokia bauda siekia nuo 300 iki 600 eurų.

Visą šią savaitę šalyje dar vyksta aplinkosauginė akcija „Miškas“, kurią organizuoja  Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, jos tikslas – užkirsti kelią savavališkam eglučių kirtimui. 

Valstybinių miškų urėdijos miškininkai gruodžio 17-23 dienomis rengia reidus visoje Lietuvoje, per juos tikrinama, kaip laikomasi Lankymosi miške taisyklių reikalavimų, ar neteisėtai nekertamos eglutės, nelaužomos spygliuočių šakos.