Seime pristatyti Aplinkos ministerijos siūlymai dėl miško kirtimų ribojimo

Data

2018 11 06

Įvertinimas
3
0.782382001468584473.jpg
BFL nuotr.

Antradienį aplinkos ministras K. Navickas Seime pristatė siūlymus dėl miško kirtimų ribojimo. Aplinkos ministro įsakymu sudaryta darbo grupė parengė siūlymus didesnei gamtinei miškų apsaugai užtikrinti ir biologinei įvairovei miškuose išsaugoti. 

Minėta darbo grupė turėjo pateikti siūlymus, atsižvelgdama ir į Vyriausybės programoje įgyvendinamą nuostatą, jog plynieji kirtimai leidžiami tik ūkinės paskirties (IV grupės) miškuose ir vykdomi taip, kad būtų daroma kuo mažesnė žala žmonių gyvenamajai aplinkai, kraštovaizdžiui ir ekosistemai.

Remiantis darbo grupės išvadomis, Aplinkos ministerija siūlo II miškų grupėje – draustiniuose bei rekreaciniuose miškuose – drausti visus pagrindinius miško kirtimus. Išskirtiniais atvejais būtų leidžiami tik sanitariniai miško kirtimai.

III miškų grupėje – apsauginiuose miškuose – siūloma drausti plynuosius kirtimus. Išimtis būtų taikoma tik tuomet, kai to reikėtų miškui atkurti. Numatyta, kad tokiais atvejais biržių plotas negalėtų būti didesnis nei 3 hektarai.

IV grupės – ūkinės paskirties miškų – regioninių parkų valstybiniuose miškuose plynųjų kirtimų plotą siūloma sumažinti nuo 8 iki 3 hektarų. Be to, paukščių apsaugai svarbiose teritorijose visus miško kirtimus ir medienos ištraukimą siūloma drausti nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.

Aplinkos ministerijos nuomone, šie apribojimai turėtų būti taikomi tiek valstybiniams miškams, tiek privačių miškų valdų savininkams, keičiant Miškų įstatymo ir kitus teisės aktus. Parengti reikiamas teisės aktų pataisas Aplinkos ministerija ketina iki šių metų pabaigos. Miškų įstatymo pataisoms ir kitiems teisės aktams turės pritarti LR Seimas.

 

Ryšių su visuomene skyrius