2023-06-05

Siūloma, kaip nelaisvėje laikomiems laukiniams gyvūnams užtikrinti tinkamas sąlygas ir pasirūpinti jų gerove

Aplinkos ministerija parengė Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimus atsižvelgusi į gautas institucijų ir visuomenės pastabas ir kviečia su jais susipažinti. Pirmą kartą sudarytas Leidžiamų nelaisvėje laikyti ir leidžiamų nelaisvėje veisti laukinių gyvūnų (žinduolių) rūšių sąrašas. Taip pat siūloma nustatyti naujus minimalius reikalavimus žinduolių laikymui nelaisvėje, pakeisti kai kurių rūšių roplių patalpų minimalius dydžius, nelaisvėje laikomus paukščius uždrausti laikyti pririštus.

Būtų nustatomas ir maksimalus leidžiamas aptverti miško žemės plotas laukiniams gyvūnams laikyti nelaisvėje. Dar vienas svarbus pakeitimas – laukinių žinduolių, paukščių, roplių ir varliagyvių rūšių laukinius gyvūnus juos išvežant iš nuolatinės laikymo vietos leidžiama demonstruoti tik mokslo ir švietimo tikslais, kai nesiekiama gauti pajamų, kai šie gyvūnai neatlieka triukų ir manevrų.

Taip pat nelaisvėje laikomus plėšriuosius paukščius būtų leidžiama išvežti iš nuolatinės laikymo vietos, kai jie naudojami medžioklėje arba laukinių paukščių gausai reguliuoti (baidyti). Tokias atvejais reikės turėtijų teisėto įsigijimo dokumentą arba komercinio naudojimo sertifikatą.

Kaip ir anksčiau, reguliuojant laukinių paukščių gausą reikės turėti Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą naudoti saugomas rūšis arba Aplinkos apsaugos departamento išduotą išvadą dėl populiacijos reguliavimo tikslingumo.

Leidžiamų nelaisvėje laikyti ir leidžiamų nelaisvėje veisti laukinių gyvūnų (žinduolių) rūšių sąraše yra 30 rūšių ir 4 genčių žinduoliai. Kitų rūšių žinduolius laikyti nelaisvėje draudžiama, išskyrus atvejus, kai gyvūnai teisėtai įgyti iki 2024 m. balandžio 1 d. Iki šios datos įsigytus gyvūnus bus galima laikyti be galimybės jiems veistis.

Šis terminas numatytas, kad visuomenė ir gyvūnų veisėjai susipažintų su informacija apie leidžiamus laikyti ir veisti laukinius gyvūnus, pasirengtų pokyčiams. Šis draudimas netaikomas laikant laukinius gyvūnus zoologijos soduose, kai asmenys vykdo saugomų rūšių veisimo ir paleidimo į laisvę programas, siekiant šių rūšių populiacijų atkūrimo ir reintrodukcijos.

Parengtas domestikuotų žinduolių sąrašas, kad būtų aiškiai reglamentuota, kokių rūšių gyvūnams netaikomos Laukinės gyvūnijos įstatymo ir taisyklių nuostatos.

Nustačius naujus minimalius reikalavimus žinduolių laikymui nelaisvėje ir pakeitus kai kurių rūšių roplių patalpų minimalius dydžius, kaip numato Laukinės gyvūnijos įstatymas, asmenys privalės ne vėliau kaip per 18 mėn. nuo naujų taisyklių įsigaliojimo įkurdinti laukinius gyvūnus ne blogesnėmis sąlygomis.

Nustačius maksimalų leidžiamą aptverti miško žemės plotą laukiniams gyvūnams laikyti nelaisvėje, asmenys per 18 mėn. po atnaujintų taisyklių įsigaliojimo privalės pagal nustatytus reikalavimus sumažinti aptverto miško žemės plotą arba padidinti jame laikomų laukinių gyvūnų skaičių, jeigu jų laikoma per mažai.

Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus turėtoją siūloma įpareigoti apie saugomos rūšies laukinio gyvūno (žinduolių, paukščių, roplių) nugaišimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą dieną, informuoti Aplinkos apsaugos departamentą.

Nelaisvėje laikomi globoti paimti iš aplinkos saugomoms rūšims nepriskiriamų laukinių žinduolių rūšių gyvūnai, išskyrus Vabzdžiaėdžių (Insectivora), Graužikų (Rodentia) ir Kiškiažvėrių (Logomorpha) būrių žinduolius, turi būti ženklinami ir apie tai ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų reikia pranešti Aplinkos apsaugos departamentui.

Taip pat Aplinkos apsaugos departamentas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų turi būti informuojamas įrengus aptvarą, voljerą ar kitą statinį aptveriant miško žemės plotą. Ši informacija reikalinga tam, kad aplinkosaugininkai žinotų, nuo kada pradėti skaičiuoti 1 metų terminą, kai laukinių gyvūnų laikytojas aptvare nelaiko gyvūnų arba jame jų laiko mažiau.

Jeigu laukiniams gyvūnams laikyti aptvarai, voljerai ar kiti statiniai įrengti aptveriant miško žemę ir juose nelaikomi laukiniai gyvūnai, leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie tai privalo informuoti Aplinkos apsaugos departamentą.

Taisyklių projekte nustatyta, kad svetimžemes rūšis – fazanus ir danielius – leidžiama perkelti ir išleisti į laisvę iki 2024 m. rugpjūčio 1 d. Po šio termino nurodytų rūšių gyvūnus, kaip ir kitų svetimžemių rūšių laukinius gyvūnus, bus draudžiama išleisti į laisvę.

Kaip ir dabar, leidimus laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, leidimus naudoti laukinius gyvūnus kryžminimui ir kitiems tikslams išduoda, gali sustabdyti ar panaikinti Aplinkos apsaugos agentūra.

Į Laukinių gyvūnų naudojimo taisykles numatoma perkelti nuostatas dėl laukinių gyvūnų ženklinimo poodinėmis mikroschemomis ir pažymos apie tai išdavimo.Nelaisvėje laikomus laukinius gyvūnus poodinėmis mikroschemomis galės ženklinti privatūs veterinarijos gydytojai, turintys galiojančią veterinarijos praktikos licenciją ir kurie yra veterinarijos paslaugų teikėjai, veterinarijos paslaugų teikėjų darbuotojai arba šių laukinių gyvūnų laikytojų darbuotojai. Pažymas išduotų veterinarijos gydytojai.

Su naujos redakcijos Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių projektu galite susipažinti čiaPastabas ir pasiūlymus galima teikti iki  birželio 14 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) arba  el. paštu [email protected]