2023-02-15

Siūloma nustatyti aiškesnę tvarką, kaip licencijuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą

Aplinkos ministerija parengė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių pakeitimo projektą ir kviečia su juo susipažinti. Numatyti patikslinimai nustato, kokius dokumentus turi pateikti juridiniai asmenys, siekiantys gauti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją arba geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, siekiantys pakeisti licenciją.

Juridiniai asmenys taip pat privalėtų patvirtinti, kad jie turi žmogiškųjų išteklių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, ataskaitoms rengti, atskirai veiklos apskaitai tvarkyti, vartotojams ir abonentams informuoti ir konsultuoti, skundams ir ginčams nagrinėti.

Siūlomi pakeitimai užtikrintų aiškesnį reglamentavimą ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT), vykdančiai licencijuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos priežiūrą ir kitas funkcijas.

Taisyklės papildytos nuostatomis, kad VERT prižiūri, kaip geriamojo vandens tiekėjas laikosi licencijuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos sąlygų, vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 26, 34 ir 37 straipsniais ir VERT tvirtinamu energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašu.

Siūloma nebeįvardinti, per kiek laiko Valstybinė energetikos reguliavimo taryba privalo išduoti licenciją arba motyvuotai atsisakyti ją išduoti, nes tai yra numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme. Nauja jo redakcija priimta 2022 m. lapkričio mėn. 

Su Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių pakeitimo projektu galite susipažinti čia.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki kovo 1 d., Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS)