>
2023-02-17

Siūlomi pakeitimai, supaprastinantys atliekų apskaitos procedūras

Aplinkos ministerija parengė Atliekų tvarkymo taisyklių ir Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašo pakeitimus, kuriais siūloma supaprastinti atliekų vežimo lydraščių pildymą, jų pateikimą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).  

Taip pat siūloma nustatyti papildomus reikalavimus atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolėms ir sklandžiam atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų atnaujinimo pagal galiojančius reikalavimus procesui užtikrinti.

Siūloma sudaryti galimybę koreguoti atliekų vežimo lydraštį, leisti ūkio subjektams taisyti dėl žmogiškojo faktoriaus atsiradusias klaidas, kurios daro įtaką atliekų apskaitos tikslumui. Siekiant apskaitos tikslumo realiu laiku, būtų sukurta galimybė automatiškai patvirtinti lydraščius, kurių per nustatytą laiką nepatvirtino sistemos vartotojai.

Įvertinus tai, kad atliekos perduodamos ir alternatyviais būdais (konvejeriais, vamzdynais) ir kad atliekų srautas yra nuolatinis, numatoma sudaryti galimybę vienu įrašu per savaitę fiksuoti 7 dienų atliekų kiekio perdavimą.

Užtikrinant prievolių, susijusių su veiklos nutraukimu, įvykdymą maksimaliąją hipoteka, atliekas tvarkanti ar naudojanti įmonė turėtų pateikti Aplinkos apsaugos departamentui nekilnojamo turto vertinimo ataskaitą. Tai leistų teisingai nustatyti maksimaliąja hipoteka įkeičiamo turto vertę.

Primename, kad 2022 m. rugpjūčio mėnesį patvirtinti Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai, kuriais buvo nustatyta nauja atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų forma, atliekas apdorojančios įmonės buvo įpareigotos iki 2024 m. balandžio 30 d. atnaujinti šiuos dokumentus ir suderinti su Aplinkos apsaugos agentūra. 

Pakeitimais siūloma nustatyti veiksmų planą, pagal kurį atliekas tvarkančios įmonės pateiktų atnaujintus techninius reglamentus. Tai sudarytų prielaidas Aplinkos apsaugos agentūrai tinkamai įvertinti ir suderinti pateiktus dokumentus.

Taip pat siūloma pratęsti nustatytą atnaujintų atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų suderinimo terminą iki 2025 m. balandžio 30 d. Šis terminas būtų taikomas dokumentams, kurie anksčiau galiojusia tvarka buvo suderinti su Aplinkos apsaugos agentūra vėliau nei 2021 m. sausio 1 d.

Kviečiame suinteresuotus ūkio subjektus teikti pastabas ir pasiūlymus. Jų laukiame iki kovo 2  d., elektroniniu paštu [email protected] arba Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).