2023-03-23

Svarstomi cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamento pakeitimai

Europos Sąjungos valstybės narės, tarp jų ir Lietuva, svarsto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP reglamento) pakeitimų pasiūlymą. Jame numatyta tobulinti pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimą, gerinti informavimą apie jų keliamą pavojų, spręsti neatitikties problemas.

Nors CLP reglamentas užtikrina, kad bendroji cheminių medžiagų rinka veiktų gerai, būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka, Europos Komisijos analizė parodė, kad jį reikia atnaujinti įvertinus mokslo ir technologijų pažangą, rinkos pokyčius, pavyzdžiui, internetinę prekybą cheminėmis medžiagomis ir mišiniais.

Siūloma leisti Europos Komisijai inicijuoti ir finansuoti suderinto cheminių medžiagų klasifikavimo pasiūlymų rengimą. Be to, siūloma suderintą klasifikavimą nustatyti ne tik pavienėms cheminėms medžiagoms, bet ir jų grupėms. Šie pokyčiai sumažintų įmonių ir institucijų laiko sąnaudas, padėtų geriau apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką.  

Norint, kad vartotojai būtų geriau informuoti apie cheminių medžiagų ir mišinių keliamą pavojų, numatoma nustatyti privalomas jų ženklinimo taisykles, mažiausią šrifto dydį ir spalvą, kad etiketes būtų galima lengviau perskaityti. Siūloma leisti plačiau naudoti sulankstomas etiketes, taip palengvinant laisvą prekių judėjimą bendrojoje rinkoje.  

Taip pat siūloma nustatyti reikalavimus papildomos neesminės informacijos, kuri nėra svarbi sveikatos ir aplinkos apsaugai, pateikimui skaitmeninėse etiketėse, konkrečias ženklinimo taisykles, kai chemijos produktai parduodami pakartotinai užpildomose talpose. Tai sumažins pakuočių atliekų kiekį ir prisidės prie žiedinės ekonomikos, sumažins įmonių pakavimo išlaidas.

Numatytos papildomos išimtys ženklinant nesupakuotas chemines medžiagas, parduodamas vartotojams, pavyzdžiui, kurą, ir labai mažas pakuotes. Tokiais atvejais neigiamo poveikio rizika nedidelė, o standartinių ženklinimo taisyklių laikymasis kartais yra neproporcingai brangus arba net praktiškai neįmanomas.

Šalinant teisines spragas ir dviprasmiškumus numatoma nustatyti aiškią tiekėjų atsakomybę, kai cheminės medžiagos ir mišiniai parduodami nuotoliniu būdu, taip pat prekiaujant internetu. Tiekėjas turės užtikrinti, kad ES rinkai pateikta cheminė medžiaga ar mišinys atitiktų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reikalavimus.

Planuojama, kad visi susiję subjektai, taip pat ir platintojai, tiekiantys rinkai chemines medžiagas keliose ES valstybėse arba mišinius, kurių prekės ženklą ar etiketę pakeitė, turės pateikti reikalaujamą informaciją apsinuodijimų centrams visoje ES.

Lietuva pritaria daugeliui pasiūlytų nuostatų, tačiau toliau detaliai analizuoja pasiūlymo tekstą, vertina nuostatų suderinamumą su kitais teisės aktais, įgyvendinimo ir kontrolės aspektus.

CLP reglamentas yra teisiškai privalomas visose valstybėse narėse ir tiesiogiai taikomas visuose pramonės sektoriuose. Jis numato reikalavimą, kad prieš teikdami rinkai pavojingas chemines medžiagas ir mišinius, gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai juos suklasifikuotų, paženklintų ir tinkamai supakuotų.

Siūlomais pakeitimais Europos pramonė skatinama naudoti tvarias chemines medžiagas. Atkreipiame dėmesį, kad CLP ir REACH reglamentų peržiūra yra svarbi įgyvendinant ES Cheminių medžiagų strategiją tvarumui užtikrinti.  Ši strategija yra vienas iš pagrindinių Europos žaliojo kurso elementų.