Tarnybinių automobilių panaudojimas – auditorių akimis

Data

2019 12 06

Įvertinimas
2
lupa1.jpg

Aplinkos ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius patikrino, kaip tarnybiniai lengvieji automobiliai panaudojami saugomų teritorijų sistemoje.

Buvo išnagrinėtos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir dešimties pasirinktų regioninių parkų direkcijų tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarkos, jų kuro normų nustatymas, automatinio automobilių maršruto sekimo sistemos duomenų ir kelionės lapuose nurodytų jų maršrutų atitiktis, kuro apskaita ir pan.

Auditorių vertinimu, pagrindiniai nustatyti trūkumai yra susiję su kuro sunaudojimo normų nustatymu. Mat kai kuriuose parkuose normos buvo nustatytos pagal nebegaliojančius teisės aktus. Didžioji dalis šių trūkumų pašalinti audito metu.

 

Ryšių su visuomene skyrius