>
2023-06-14

Tarpvalstybiniai atliekų vežimai: ką svarbu žinoti

Aplinkos apsaugos departamentas primena: užsiimant tarpvalstybinio atliekų vežimo veikla, taip pat svarbu laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Ar atliekos taps ištekliais, ar problema, priklauso nuo to, kaip jas tvarkysime. 

Atliekų šalinimas sąvartynuose yra žemiausias atliekų tvarkymo lygmuo, nes taip išsiskiria metanas – galingos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, susijusios su klimato kaita. Taigi labai svarbu, kad tam tikras atliekas galima perdirbti – tai efektyvus šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo būdas. 

Kad tiek tarpvalstybinio, tiek vietinio atliekų vežimo veikla nekeltų grėsmės žmonių sveikatai ir aplinkai, aplinkosaugininkai siekia užtikrinti, kad atliekos būtų siunčiamos tik į tas paskirties vietas, kuriose jos tinkamai apdorojamos, o pranešti apie neteisėtus atliekų vežėjus raginami visi šalies gyventojai. 

„O norint išvengti nesklandumų vežant atliekas, svarbu atsižvelgti į pagrindinius reikalavimus: krovinio svoris turi atitikti gabenimo dokumentuose nurodytą svorį, būtina turėti galiojančias sutartis su gavėjais, atliekas lydintys dokumentai turi būti tvarkingi“, – atkreipia dėmesį Aplinkos kokybės departamento Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus vyr. specialistė Deimantė Tarasevičiūtė. 

Kadangi vis dar pasitaiko atvejų, kai tarpvalstybinių atliekų vežėjai klaidingai užpildo atliekų vežimą lydinčius dokumentus, departamento pareigūnai primena aktualiausius reikalavimus. 

Svarbu 

1. Tarpvalstybiniam atliekų vežimui Europos Bendrijoje (tranzitu arba be tranzito per trečiąsias šalis), iš Bendrijos į trečiąsias šalis, į Bendriją iš trečiųjų šalių ir iš vienų trečiųjų šalių į kitas tranzitu per Bendriją taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo. 

2. Taip pat tarpvalstybiniam atliekų vežimui – priklausomai nuo atliekų pavojingumo, tvarkymo būdo, išsiuntimo ir paskirties šalių – taikoma:  

  • Leidimo procedūra (Išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas) 

Jeigu atlieka pavojinga, jos vežimui taikoma Išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, aprašyta Reglamento ir Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro įsakyme Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo nuostatose. 

  • Supaprastinta procedūra (Bendri informacijos reikalavimai) 

Vadovaujantis Reglamento 18 straipsniu, vežant nepavojingas atliekas, nurodytas Reglamento Nr. III ir IIIB prieduose arba Bazelio konvencijos (dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės)  Žaliajame atliekų sąraše, asmuo, organizuojantis vežimą, užpildo Reglamento VII priedo dokumentą ir laikosi kitų Reglamento 18 straipsnio reikalavimų. 

  • Vežimo draudimas (tam tikrais atvejais atliekų importo į ar eksporto iš Europos Bendrijos atvejais) 

3. Aplinkosaugininkai pataria naudotis Europos Komisijos pateikiamomis gairėmis: rekomendacinės gairės dėl tarpvalstybinių atliekų vežimų (Waste shipments correspondents' guidelines). 

Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje rasite gairių Nr. 12 dėl plastikų atliekų vertimą į lietuvių kalbą (oficialus) ir gairių Nr. 10 (Reglamento VII priedo pildymas) neoficialų vertimą.

4. Įmonėms, kurios atliekas surenka, veža, prekiauja ir yra tarpininkai, veiklą gali vykdyti tik užsiregistravusios Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR). Įmonės ATVR registruojamos Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatuose ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

5. Tarpvalstybinių atliekų vežimų (TAV) duomenys teikiami per Vieningą gaminių ir pakuočių atliekų informacinę sistemą (GPAIS). Nuoroda į GPAIS TAV vartotojo vadovą

6. Lietuvos Respublikos siunčiančiosios kompetentingos institucijos, paskirties kompetentingos institucijos, tranzito kompetentingos institucijos ir korespondento funkcijas vykdo Aplinkos apsaugos agentūra

Atsakomybė  

Fiziniams asmenims atsakomybė taikoma pagal Administracinių nusižengimų kodeksą.  

  • Už atliekų įvežimo ar importo į Lietuvą, atliekų išvežimo ar eksporto iš Lietuvos ir atliekų vežimo tranzitu per Lietuvos teritoriją reikalavimų pažeidimus taikoma bauda nuo 30 eurų iki 3000 eurų. 
  • Už netinkamą atliekų tvarkymą (surinkimą, vežimą, laikymą ir apdorojimą) nesilaikant Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų taikoma bauda iki 6000 eurų. 

Juridiniams asmenims atsakomybė numatyta Aplinkos apsaugos įstatyme (pagal jį taikomos ekonominės sankcijos nuo 2017 metų).  

  • Už atliekų surinkimą, vežimą, laikymą, įvežimą ar importą į Lietuvos teritoriją, išvežimą ar eksportą iš Lietuvos teritorijos ir (ar) vežimą tranzitu per Lietuvos teritoriją neturint tam teisės taikoma bauda nuo 150 eurų iki 30 000 eurų.  
  • Už netinkamą atliekų tvarkymą (surinkimą, vežimą, laikymą ir apdorojimą) pažeidžiant atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus taip pat taikoma bauda nuo 150 eurų iki 30 000 eurų.   

Aplinkos apsaugos departamento informacija